Cụ thể, theo Kết luận Thanh tra, trên dịa bàn quận Cầu Giấy có 3 dự án, gồm: Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê MB Grand Tower (gọi tắt là Dự án MB Grand Tower); Dự án tại ô đất N17, N18 đường Lê Văn Lương do Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới làm chủ đầu tư (Dự án của Công ty Ngôi Nhà mới) và dự án Trụ sở làm việc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng tại ô đất N19.1 do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư (gọi tắt là Dự án trụ sở Tổng Công ty 319).

Phối cảnh tòa nhà văn phòng MB Grand Tower.

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, Quyết định số 108, Quyết định số 1259, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020. UBND thành phố Hà Nội đã lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000, 1/500 từ những năm 1999; các quy hoạch phân khu đô thị từ năm 2013-2015 làm cơ sở để lập thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng.

Quy hoạch chi tiết phê duyệt lần đầu đã cơ bản nghiên cứu tính toán sự đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, khi thực hiện triển khai quy hoạch đã nhiều lần điều chỉnh đồ án hoặc điều chỉnh cục bộ hoặc chấp thuận tổng mặt bằng, phương án thiết kế cho từng dự án theo xu hướng chuyển đổi công năng, tăng thêm tầng cao, tăng thêm diện tích sàn…

Kết luận Thanh tra có nêu rõ, Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê (MB Grand Tower) có vị trí tại 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội. Chủ đầu tư là Tổng công ty MBLand có sai phạm trong việc điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền, không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không có chỉ giới xây dựng…

Năm 2002 QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ – Thanh Xuân phê duyệt ô đất 7.3-QĐ có chức năng an ninh quốc phòng, định hướng mục đích kinh tế, mật độ xây dựng 39%, hệ số sử dụng đát 6,32 lần, tầng cao trung bình 16,2 tầng. Nhưng Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có tờ trình số 563/TTr-QHKT, UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận quy hoạch định hướng điều chỉnh ô đất 7.3-QĐ từ chức năng an ninh quốc phòng, định hướng mục đích kinh tế thành trụ sở, văn phòng cao 21 tầng (tại Văn bản số 3362/UBND-GT).

Đến ngày 18/9/2014, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Văn bản số 3841/QHKT-P8 thỏa thuận khối đế cao 5 tầng, mật độ xây dựng 45%, khối tháp cao tối đa 25 tầng, mật độ 39%, là điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền, không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không có chỉ giới xây dựng. Vi phạm Điều 3, khoản 2 Điều 5 Điều 13, Điều 14, Điều 15 Quyết định số 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND thành phố Hà Nội; Điều 52, điểm b, khoản 3 Điều 35 Luật quy hoạch đô thị 2009. Thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của dự án thuộc về Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Nguồn: Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng.

Trong khi đó, Dự án của Công ty Ngôi Nhà mới xảy ra những sai phạm về quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Cụ thể, năm 2016, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt, ô đất có chức năng là nhà ở chung cư phục vụ tái định cư. Nhưng đến năm 2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành các văn bản số 2002/UBND-ĐT ngày 28/4/2017, số 700/TB-UBND ngày 10/7/2017 chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Việc ban hành các văn bản chấp thuận nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng khẳng định là sai QHCT được duyệt, vi phạm khoản 1 Điều 61 Luật Quy hoạch đô thị 2009. Trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Cũng theo Kết luận Thanh tra, công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại và Dự án Trụ sở Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng có nhiều vi phạm quy định, bao gồm việc điều chỉnh ô đất từ 12 tầng thành 18 tầng, sau đó lại điều chỉnh TMB, PAKT số tầng cao là 6, 17, 21 tầng, không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Cụ thể, năm 2002 QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ – Thanh Xuân phê duyệt ô đất 5.6-QĐ là đất quân đội, mật độ xây dựng 39,6%, tầng cao 12 tầng. Tuy nhiên đến 13/10/2008 Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Tờ trình số 563/TTr-QHKT, UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận quy hoạch định hướng điều chỉnh ô đất 5.6-QĐ từ cao 12 tầng thành 18 tầng (tại Văn bản số 3362/UBND-GT). Việc điều chỉnh tại dự án này cũng vi phạm Điều 29 Nghị định số 08/2005/ND-CP, khoản 3 Phần 6 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trụ sở Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng.

Đến 07/12/2010, Dự án Trụ sở làm việc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng lại tiếp tục được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận TMB, PAKT với số tầng cao là 6, 17, 21 tầng (chưa bao gồm 01 tầng mái và 02 tầng hầm) tại Văn bản số 4036/QHKT-P1.

Việc điều chỉnh quy hoạch này đã không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Mặt khác, tại Văn bản chấp thuận trên cũng ghi số tầng cao sai QCXDVN, quy định là 22 tầng, vi phạm khoản 1.3.9, Điều 1.3, Mục 1 QCXDVN 03:2009/BXD.

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Đề nghị theo thẩm quyền kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm.

THANH XUÂN