Ninh Bình sẽ trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại hàng đầu đất nướcNinh Bình: Muốn đổi mới sáng tạo phải quản trị bằng công nghệ sốNinh Bình: Chuẩn bị kỷ niệm 10 năm Tràng An được ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới
Theo bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, Ninh Bình đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố.
Theo bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, Ninh Bình đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố.

Theo bảng xếp hạng, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất, đạt 62,86 điểm, xếp hạng 1, các vị trí tiếp theo là TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng… Các tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2023 đều có điểm vượt trội về sáng chế, số lượng doanh nghiệp cùng các tác động kinh tế - xã hội.

Ninh Bình với điểm số 43,39 là địa phương xếp thứ 16/63 về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2023. Đáng chú ý, nhiều chỉ số có điểm khá cao như: Cơ sở hạ tầng 64,05 điểm; thể chế 46,16 điểm; vốn con người và nghiên cứu - phát triển 42,41 điểm; trình độ phát triển của doanh nghiệp 40,54 điểm...

Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương là công cụ phản ánh mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương trên cả nước, đồng thời góp phần cải thiện năng lực, kết quả đổi mới sáng tạo cấp quốc gia.

Nguồn dữ liệu để xây dựng bộ chỉ số PII 2023 được thu thập dựa trên số liệu từ các báo cáo thống kê, báo cáo quản lý chính thức của các cơ quan Trung ương và địa phương; số liệu từ các bộ chỉ số khác gồm: Cải cách hành chính, Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chuyển đổi số, Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 của tỉnh Ninh Bình.
Kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 của tỉnh Ninh Bình.

Với mỗi địa phương, kết quả đánh giá, xếp hạng của từng chỉ số, nhóm chỉ số và trụ cột được trình bày trong một bảng thông tin tổng hợp. Đồng thời, 5 điểm mạnh và 5 điểm yếu của mỗi địa phương cũng được chỉ rõ. Trên cơ sở các thông tin này, địa phương có thể nhận diện được những vấn đề cần chú trọng để từ đó có chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng và thực hiện các biện pháp, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương, góp phần nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương và của quốc gia.

Ngoài ra, biểu đồ mạng nhện theo 7 trụ cột (theo điểm số) của từng địa phương cũng được thiết lập, trong đó có so sánh với điểm số cao nhất, điểm số thấp nhất và mức trung bình để các địa phương nhận diện rõ hơn những điểm mạnh, điểm yếu theo từng trụ cột của đổi mới sáng tạo./.