ISSN-2815-5823
Hoàng Anh
Thứ bảy, 10h14 01/06/2024

Quảng Bình: 20 sản phẩm được chọn tham gia sản phẩm CNNTTB cấp khu vực Miền Trung -Tây Nguyên năm 2024

(KDPT) - Ngày 28/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) tổ chức cuộc họp bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2024.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn của các huyện, thị xã, thành phố trong 2 ngày 20-21/5/2024 Ban Giám khảo đã tiến hành đánh giá và chấm điểm đạt đối với 52/62 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh của 50 đơn vị, cơ sở. Các sản phẩm đều có số điểm trung bình từ 70 trở lên. So với 06 lần tổ chức trước đây, đây là năm có số lượng sản phẩm, bộ sản phẩm và các đơn vị, cơ sở tham gia nhiều nhất, thể hiện sự phát triển vượt bậc của CNNT tỉnh Quảng Bình với những sản phẩm mang tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, phát triển sản phẩm với với nhiều mẫu mã đẹp, có giá trị gia tăng cao.

Ông Phan Phong Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2024 chủ trì cuộc họp.
Ông Phan Phong Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2024 chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thống nhất chọn 20/52 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024.

Các sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024.
Các sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú nhấn mạnh, việc công nhận các sản phẩm CNNTTB sẽ tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, phát triển và hoàn thiện sản phẩm, đồng thời làm cơ sở để các cơ quan, ban ngành có kế hoạch lựa chọn hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, xúc tiến thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh thống nhất thông qua kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng bình chọn và trình Chủ tịch UBND tỉnh chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, năm 2024 cho 52 sản phẩm/bộ sản phẩm của 62 cơ sở CNNTTB đạt điều kiện và thống nhất chọn 20 sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao Sở Công Thương, Ban Giám khảo và Tổ Giúp việc đã tích cực triển khai công tác bình chọn.

20 sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024:

  1. Quảng Bình: 20 sản phẩm được chọn tham gia sản phẩm CNNTTB cấp khu vực Miền Trung -Tây Nguyên năm 2024 - ảnh 3
  2.  

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 21/06/2024