ISSN-2815-5823
Đặng Đức - Hoàng Anh
Thứ sáu, 15h55 05/07/2024

Quảng Bình: Quy hoạch có 7 cảng cá, 6 khu neo đậu tránh trú bão đến năm 2050

(KDPT) - Ngày 03/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Các tàu thuyền đang neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá cửa Gianh. (Ảnh: Hoàng Anh)
Các tàu thuyền đang neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá cửa Gianh. (Ảnh: Hoàng Anh)

Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2030 quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá nhằm hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành thủy sản, đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nghề cá, tăng cường hội nhập quốc tế; thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tầm nhìn đến năm 2050: Hệ thống cảng cá được phát triển đồng bộ, toàn diện, hiện đại, ngang tầm với các cảng cá lớn trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh. Các cảng cá loại I trong Trung tâm nghề cá lớn đóng vai trò cửa ngõ quốc tế là các mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu, có sức cạnh tranh cao; Hoàn thiện hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo hướng hiện đại tại các đảo, đặc biệt tại hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh; Hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đáp ứng đầy đủ, hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, là nền tảng phát triển thành công kinh tế thủy sản theo định hướng Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh.

Theo quy hoạch, đến năm 2050, toàn quốc có 180 cảng cá gồm 39 cảng cá loại I, 87 cảng cá loại II, 54 cảng cá loại III, đáp ứng bốc dỡ tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 3.005.000 tấn/năm và 160 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (gồm 30 khu cấp vùng, 130 khu cấp tỉnh), đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 90.600 tàu cá.

Trong đó, danh sách quy hoạch các cảng cá thời kỳ 2021-2030, tỉnh Quảng Bình có 07 cảng cá, bao gồm: Cảng cá Sông Gianh, Cảng cá Nhật Lệ, Cảng cá Roòn, Cảng cá Lý Hòa, Cảng cá Quảng Phúc, Cảng cá Bắc Sông Gianh và Cảng cá Quảng Đông.

Về danh sách quy hoạch các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Quảng Bình có 06 khu neo đậu, bao gồm: Khu neo đậu Bắc sông Gianh, Khu neo đậu Cửa Gianh, Khu neo đậu Nhật Lệ, Khu neo đậu Cửa Roòn, Khu neo đậu Cửa Lý Hòa, Khu neo đậu chợ Gộ.

Đặc biệt, Khu neo đậu Bắc sông Gianh là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ưu tiên thực hiện quy hoạch thời kỳ 2021-2030./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 15/07/2024