ISSN-2815-5823
Hoài Nam
Thứ ba, 09h11 16/04/2024

Công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(KDPT) - Lạng Sơn sẽ trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là “cầu nối” ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu.
Một góc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: langson.gov.vn)
Một góc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: langson.gov.vn)

Đây là mục tiêu quy hoạch được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố tại cuộc Họp báo công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024, được tổ chức ngày 15/4/2024.

Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Lạng Sơn, quy mô 831.018 ha, với 11 đơn vị hành chính gồm thành phố Lạng Sơn và 10 huyện.

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 4 khâu đột phá phát triển, gồm: Chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch và phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, xanh, an toàn và hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2050 xác định Lạng Sơn có nền kinh tế hiện đại, năng động, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống số. Lạng Sơn trở thành vùng đất Xanh hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng sạch, nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Lạng Sơn tiếp tục giữ vững vị thế là địa phương có hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt phát triển hàng đầu Việt Nam, điểm trung chuyển trên bộ quan trọng hàng đầu trong kết nối Trung Quốc - Việt Nam - các nước ASEAN và các nước trên thế giới. An sinh xã hội của người dân được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được bảo đảm vững chắc.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 17 đô thị gồm: 01 đô thị loại II (thành phố Lạng Sơn mở rộng); 03 đô thị loại IV; 13 đô thị loại V. Các khu chức năng gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Hệ thống khu công nghiệp; Cụm công nghiệp; Khu du lịch; Các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; Khu quốc phòng, an ninh; Những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

Quy hoạch xây dựng 10 vùng huyện gồm: Vùng thành phố Lạng Sơn mở rộng; Vùng huyện Chi Lăng; Vùng huyện Hữu Lũng; Vùng huyện Lộc Bình; Vùng huyện Đình Lập; Vùng huyện Văn Quan; Vùng huyện Bình Gia; Vùng huyện Bắc Sơn; Vùng huyện Văn Lãng; Vùng huyện Tràng Định.

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng tại cuộc Họp báo, UBND tỉnh Lạng Sơn công bố danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện. Theo đó, dự án dự kiến ưu tiên thực hiện gồm 173 dự án, trong đó 27 Dự án đầu tư của trung ương trên địa bàn tỉnh; 38 dự án đầu tư của tỉnh và 108 dự án thu hút đầu tư.

UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024 vào ngày 21/4 tới. Tại hội nghị này, UBND tỉnh dự kiến sẽ trao 14 chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư 18.602 tỷ đồng; trao 9 Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 21.500 tỷ đồng.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024