ISSN-2815-5823
Duy Khánh
Thứ hai, 10h42 27/05/2024

Rút bảo hiểm một lần: Vẫn khó chốt phương án

(KDPT) - Rút bảo hiểm một lần là vấn đề khó, theo Thường vụ Quốc hội, do liên quan trực tiếp đến quyền lợi lao động nên đề nghị đại biểu thảo luận kỹ để chọn một phương án.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, sáng nay (27/5), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề đầu tiên được bà Thúy Anh đề cập là điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với những người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.

Về vấn đề này, tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ đã trình Quốc hội hai phương án.

Phương án 1: Người lao động được chia thành hai nhóm: Nhóm 1: Những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước khi Luật có hiệu lực (dự kiến từ ngày 1/7/2025), sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm và có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định hiện hành (Nghị quyết số 93/2015/QH13).- Nhóm 2: Những người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật có hiệu lực trở đi sẽ không được áp dụng quy định điều kiện rút bảo hiểm một lần như quy định tại Nghị quyết số 93/2015/QH13.

Phương án 2: Người lao động được giải quyết một phần, nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh rằng bối cảnh và yêu cầu đặt ra khi xây dựng các phương án về bảo hiểm xã hội một lần phải bảo đảm mục tiêu kép: vừa thể chế hóa mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, vừa hài hòa quyền lợi của người lao động, phù hợp với thực tiễn và nguyên lý của bảo hiểm xã hội.

Bà Thúy Anh cho biết, mặc dù hai phương án Chính phủ trình đều chưa phải là những phương án tối ưu, có thể chưa giải quyết triệt để tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần và chưa dự kiến phòng ngừa được phản ứng tập thể người lao động, nhưng đây đang là các phương án chiếm ưu thế, đặc biệt là Phương án 1.

Một số ý kiến đồng tình với Phương án 2 để không tạo ra sự "lát cắt" giữa các đối tượng tham gia trước và sau khi Luật có hiệu lực. Ý kiến khác đề nghị tích hợp Phương án 2 vào nhóm 2 của Phương án 1, theo đó, đối với những người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ sau ngày 1/7/2025 đến 30/6/2030 thì vẫn được rút bảo hiểm một lần theo lộ trình giảm dần.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành Phương án 1 của Chính phủ và cũng là ý kiến của đa số người lao động tại một số địa phương được cơ quan chủ trì thẩm tra lấy ý kiến. Tuy nhiên, để bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động và hạn chế tối đa việc người lao động phải lựa chọn rút bảo hiểm một lần, dù lựa chọn phương án nào, Chính phủ cũng cần quan tâm đến một số nội dung:

Sớm có đề án hỗ trợ và ban hành quy định phù hợp để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội có thể vay vốn tín dụng theo các cơ chế, chính sách đặc thù khi gặp khó khăn. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm để duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng thay vì lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Công đoàn Việt Nam cần tăng cường trách nhiệm và đổi mới công tác tuyên truyền để giúp người lao động nhận thức rõ hơn các hạn chế của việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người lao động trong hiện tại và khi hết tuổi lao động. Vì vậy, để thể chế hóa các quan điểm của Đảng, bảo đảm dân chủ, thận trọng, trách nhiệm và phát huy trí tuệ tập thể của các đại biểu Quốc hội trong xử lý vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến thêm về vấn đề này cũng như các phương án cụ thể để tạo sự đồng thuận khi trình Quốc hội thông qua.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 18/07/2024