Theo thông tin được Tài chính Hoàng Minh công bố, dự kiến phát hành 47 triệu cổ phiếu với mệnh giá chào bán 13.000 đồng/cp, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành là 108 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền thu được là 614,5 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 1.081 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể, công ty sẽ phân phối cho CTCP VN Stock 22,5 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu của VN Stock tại Hoàng Minh lên 20,81%; phân phối cho CTCP VN Vlue 23,6 triệu cổ phần (nâng tỷ lệ sở hữu lên 21,86%) và nhà đầu tư nước ngoài Lin Yi Hoang 1,1 triệu (nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,05%). Số lượng cổ phiếu theo danh sách cổ đông được chốt ngày 7/3.

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tài chính Hoàng Minh.

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này có một nhà đầu tư nước ngoài được chào bán 1,1 triệu cổ phiếu, công ty sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp,…

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, công ty dự kiến sẽ mua cổ phần của CTCP Trí Việt Hội An từ các cổ đông hiện hữu của Trí Việt Hội An với số tiền 245 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hoàng Minh cũng đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng với số tiền 369,5 tỷ đồng.

Trước đó, Tài chính Hoàng Minh cũng đã thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

Cụ thể, số lượng cổ phần chuyển nhượng là 15 triệu cổ phần. Đây là loại cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá cổ phần chuyển nhượng dự kiến từ 10.500 đồng đến 11.000 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng dự kiến từ 157,5 tỷ đồng đến 165 tỷ đồng. Đối tượng chuyển nhượng là các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng tài chính và đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại TTC.

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 6/2022.

Sau khi thương vụ thành công số lượng cổ phần của Tài chính Hoàng Minh tại TTC Duluxe Sài Gòn là 14,4 triệu cổ phiếu với giá trị tính theo mệnh giá là 144 tỷ đồng (chiếm 48% VĐL).

AN NHIÊN