Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, chiều 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

Chưa phân bổ hơn 355 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 114 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương trong nước là 96.321,830 tỷ đồng (trong đó có 109 dự án thuộc danh mục đã báo cáo Quốc hội; 5 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội); Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng số vốn là 4.104,674 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ (trong đó 6 dự án chuyển tiếp, khởi công mới đã báo cáo Quốc hội và 10 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội).

Chính phủ cũng đề nghị điều chỉnh giảm số vốn 3.158,976 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 và 54,97 tỷ đồng vốn đối ứng đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn để điều chỉnh tăng tương ứng cho 2 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông - Vận tải. Giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để phân bổ hết số vốn còn lại với tổng số tiền là 355.483,485 tỷ đồng để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Ủy ban thống nhất chủ trương Chính phủ tiếp tục giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định; phân bổ, giao đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ theo đề nghị của Chính phủ; điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án trong nội bộ Bộ Giao thông - Vận tải và 3 địa phương để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, phân bổ hết số vốn còn lại theo quy định. Việc phân bổ, giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với số vốn còn lại cần thực hiện trước 31-12-2022. Sau thời hạn trên, chuyển toàn bộ số vốn còn lại vào dự phòng chung để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Giao 31.396 tỷ đồng cho 2 dự án đường vành đai

Phát biểu ý kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, giải ngân đầu tư công vẫn chậm. Đây là vấn đề trầm kha nhiều năm, đồng thời Luật Đầu tư công ban hành thời gian ngắn đã phải sửa đổi.

“Sau đợt 3, vẫn còn hơn 355 nghìn tỷ đồng Chính phủ chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đây là số tiền rất lớn, đề nghị Chính phủ, bộ, ngành làm rõ việc ở đâu, vì sao, bao giờ thì phân bổ, giải ngân được số tiền này”, đồng chí Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ vướng chỗ nào để cùng tháo gỡ, song một trong những yếu tố dẫn đến chậm chính là không giao được vốn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ vướng chỗ nào để cùng tháo gỡ, song một trong những yếu tố dẫn đến chậm chính là không giao được vốn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết, gần hết 1 năm đầu thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhưng không giao được vốn, dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp.

Cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện đúng theo tinh thần của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Ủy ban Kinh tế, các Ủy ban liên quan của Quốc hội cần tăng cường giám sát việc triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương bố trí, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 3) cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Trong đó, thống nhất việc giao vốn kế hoạch cho 3 dự án quan trọng quốc gia là 78.307,587 tỷ đồng, gồm dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và dự án đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho Bộ Giao thông - Vận tải 31.396 tỷ đồng để giao về các địa phương, gồm: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Chính phủ bảo đảm điều hòa nguồn vốn đầu tư công của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn; bảo đảm tập trung giải ngân trong 2 năm 2022-2023 vốn đầu tư công hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội.