Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; Vốn FDI đạt gần 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước; toàn quốc đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho 13,9 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí gần 7,8 nghìn tỷ đồng.... là những thông tin đáng chú ý về tình hình kinh tế, xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2024, theo Tổng cục Thống kê.

Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2024
Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2024
Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2024
Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2024
Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2024
Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2024