ISSN-2815-5823
Đức Thiện
Thứ tư, 09h35 22/05/2024

Thanh Hoá: Vi phạm Luật Đất đai, Công ty Anh Phương Sài Gòn bị thu hồi hơn 28.000 m2 đất

(KDPT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thu hồi 28.365,4 m2 đất của Công ty Cổ phần Anh Phương Sài Gòn tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn do vi phạm Luật Đất đai.

Theo tìm hiểu, dự án Trung tâm thương mại và tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn của Công ty Cổ phần Anh Phương Sài Gòn (Công ty Anh Phương Sài Gòn) được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 10/7/2018.

Công ty Anh Phương Sài Gòn được UBND tỉnh Thanh Hoá cho thuê đất tại Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 với diện tích 28.365,4 m2. Thời hạn thuê đất 50 năm, tính từ ngày ký quyết định; hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Công ty Anh Phương Sài Gòn đã ký Hợp đồng thuê đất số 51/HĐTĐ ngày 20/5/2021, nhưng chưa được bàn giao đất ngoài thực địa, chưa được cấp Giấy CNQSD đất do chưa hoàn thiện nộp tiền thuê đất theo quy định.

Theo Thông báo số 486/TB-CT ngày 06/5/2020 của Chi cục Thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống, số tiền thuê đất mà Công ty Anh Phương Sài Gòn phải nộp là 24.675.850.000 đồng. Thế nhưng, do chưa nộp tiền thuê đất nên công ty đã bị Chi cục Thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống ban hành các quyết định (Quyết định số 954/QĐ-CCT ngày 26/5/2021, Quyết định số 1542/QĐ-CCT ngày 22/7/2021, Quyết định số 36/QĐ-CCT ngày 25/5/2022) cưỡng chế thi hành về quản lý thuế.

UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi 28.365,4 m2 đất của Công ty Cổ phần Anh Phương Sài Gòn do vi phạm Luật Đất đai.
UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi 28.365,4 m2 đất của Công ty Cổ phần Anh Phương Sài Gòn do vi phạm Luật Đất đai.

Tại Văn bản số 1986/CCT-NVT ngày 10/11/2023 của Chi cục Thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống cũng thể hiện, tính đến ngày 10/11/2023 Công ty Anh Phương Sài Gòn nợ ngân sách với số tiền là 33.777.079.421 đồng (tiền thuê đất là 24.675.850.000 đồng, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 40.308.350 đồng, tiền chậm nộp là 9.060.921.071 đồng).

Liên quan đến dự án nêu trên, ngày 28/7/2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận thanh tra việc sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Triệu Sơn, đối với dự án Trung tâm thương mại và tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định.

Kết luận thanh tra nêu rõ, Công ty Anh Phương Sài Gòn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất, vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ kết luận nêu trên, ngày 04/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi đất của Công ty Anh Phương Sài Gòn theo quy định.

Trong tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định, Công ty Anh Phương Sài Gòn được UBND tỉnh Thanh Hoá cho thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại và tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, nhưng không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước (không thực hiện nộp tiền thuê đất), đã bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính, nhưng công ty không chấp hành, thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Từ nhận định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hoá thu hồi 28.365,4 m2 đất của Công ty Anh Phương Sài Gòn (khu đất được UBND tỉnh cho công ty thuê theo Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 24/9/2019) tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 12/07/2024