ISSN-2815-5823
Duy Khánh
Thứ ba, 09h00 21/05/2024

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

(KDPT) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đẩy mạnh cải cách TTTHC và chuyển đổi số

Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số quốc gia đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời triển khai các chương trình, đề án, và kế hoạch cụ thể. Các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực không ngừng, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Những kết quả đạt được

Công tác cải cách TTHC đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể, thể hiện qua việc nhiều chỉ số kinh tế - xã hội của Việt Nam được thăng hạng. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí cho xã hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, qua kết quả thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương và phản ánh từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Một số quy định và TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn. Quy trình tiếp nhận và giải quyết một số TTHC vẫn qua nhiều tầng nấc, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. TTHC nội bộ trong từng bộ, cơ quan, địa phương và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau còn phức tạp. Việc cắt giảm và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân vẫn còn hạn chế, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn tồn tại ở một số nơi. Hơn nữa, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống bằng hồ sơ giấy, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.

Nguyên nhân của những tồn tại này xuất phát từ cả yếu tố chủ quan và khách quan. Công tác cải cách TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Thói quen làm việc theo phương thức truyền thống vẫn phổ biến, chưa theo kịp tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ. Trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ và kịp thời. Hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu, thiếu đồng bộ, nhiều hệ thống đã cũ kỹ, chưa được nâng cấp.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra các giải pháp cụ thể:

Thủ tướng yêu cầu cải cách, cắt giảm TTHC ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần thực hiện nghiêm việc cải cách, cắt giảm TTHC ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kiểm soát chặt chẽ và đánh giá tác động chính sách cụ thể đối với quy định TTHC. Việc tham vấn, thẩm định, thẩm tra dự án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần được thực hiện tốt, đảm bảo các TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý, khả thi và có chi phí tuân thủ thấp nhất. Đồng thời, cần rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định để tránh gây bất cập, mâu thuẫn.

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực trọng điểm:

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực như đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng và tài nguyên khoáng sản. Các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng cần được rà soát, cắt giảm. Đồng thời, cần công bố đầy đủ TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa các bộ, cơ quan với các cục, vụ tương đương, đảm bảo đúng phạm vi và thẩm quyền ban hành TTHC nội bộ để rà soát, đơn giản hóa.

Đẩy mạnh công tác truyền thông:

Chính phủ cần đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân và cộng đồng doanh nghiệp biết và đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình cải cách TTHC.

Chỉ duy trì những TTHC thật sự cần thiết:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần công bố đầy đủ TTHC nội bộ giữa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cần xác định đúng phạm vi, thẩm quyền ban hành TTHC nội bộ để rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo mục tiêu đề ra. Bộ Tư pháp cần phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm định quy định về TTHC, chỉ ban hành và duy trì những TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất. 

Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương, nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT đồng bộ từ trung ương đến địa phương phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo an ninh và an toàn thông tin.

Triển khai cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung triển khai cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp nhằm giảm bớt yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý, đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực chất.

Tăng cường thực hiện Đề án 06:

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt là các nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực và kinh phí.

Sử dụng VNeID trong thực hiện TTHC:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo các điều kiện cần thiết để chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC và cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai thí điểm Mô hình mẫu Bộ phận Một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính các cấp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Quảng Ninh trong năm 2024. Mô hình này nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện TTHC, dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.

Xây dựng chương trình cắt giảm giấy phép và đổi mới hoạt động cấp phép:

Văn phòng Chính phủ được giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm giấy phép và đổi mới hoạt động cấp phép tại các bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2025-2030, hoàn thành trong tháng 12 năm 2024.

**Đánh giá chất lượng phục vụ:** Thủ tướng Chính phủ yêu cầu định kỳ công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 trên các cổng dịch vụ công.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 21/06/2024