ISSN-2815-5823

Vi phạm tại dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4 thành phố Thanh Hoá

(KDPT) - Trong quá trình triển khai thực hiện, Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá đã "dính" một số vi phạm.
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4 khi chưa phải là chủ đầu tư thực hiện dự án là trái quy định của pháp luật.
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4 khi chưa phải là chủ đầu tư thực hiện dự án là trái quy định của pháp luật.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Mặt bằng Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá được Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản TASECO lập, Sở Xây dựng thẩm định, được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 với tổng diện tích lập quy hoạch là 564.248m2.

Trong tổng số diện tích đất được quy hoạc thì diện tích đất quy hoạch chỉnh trang là 331.799,43m2. Trong đó, dất dân cư hiện trạng cải tạo là 169.569,61m2; đất công cộng là 2.690,09m2; đất cây xanh là 66.676,21m2; đất khác, đất tôn giáo, đền, nghĩa địa và an toàn đê là 28.530,32m2; đất giao thông 4.333,2m2;

Diện tích đất quy hoạch xây dựng mới là 211.448,57m2. Trong đó, đất đô thị mới 137.959,87m2 (đất ở liền kề và biệt thự là 55.813.69m2; đất tái định cư là 2.281,91m2; đất nhà ở xã hội là 14.127,29m2; đất công cộng dịch vụ là 17.795,11m2, trong đó có 1.189,13m2 đất thương mại dịch vụ; đất tôn giáo là 2.272,12m2; đất cây xanh, mặt nước là 8.641,58m2; đất giao thông là 37.028,17m2); đất Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ tỉnh Thanh Hoá là 73.488,7m2; đất đường gom Đại lộ Nam sông Mã là 21.000m2.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đơn vị được giao nhiệm vụ đã không cập nhật phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ Km40+742 - Km44 thành phố Thanh Hoá (được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 04/8/2017), Dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Nam sông Mã (giai đoạn 1) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 18/8/2006… dẫn đến một số vị trí ranh giới dự án chồng lấn vào chân đê hữu sông Mã về phía đồng từ Km42+800 - Km43+400 và phần diện tích 3.608,1m2 đường gom của dự án chồng lấn với đường Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 1.

Khoản 2, Điều 19 (Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị) Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 nêu rõ: “2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng, trừ quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều này”.

Trong khi đó, khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “7. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư”.

Từ các quy định nêu trên cho thấy, trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị thuộc UBND cấp tỉnh, chủ đầu tư dự án tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư. Trong trường hợp này, Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO là đơn vị đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá khi chưa phải là chủ đầu tư thực hiện dự án (lập quy hoạch trước khi được công nhận là nhà đầu tư dự án) là không đúng quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch 1/500 của Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 05/01/2019, có chức năng sử dụng đất gồm: Đất ở biệt thự, đất ở liền kề, đất ở tái định cư, đất nhà ở xã hội, cây xanh, bãi đỗ xe.

Trong khi đó, quy hoạch phân khu 1/2000 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 22/7/2011, có chức năng sử dụng đất gồm: Đất công viên vui chơi giải trí, đất chung cư cao cấp, đất thương mại, bãi đỗ xe.

Như vậy, chức năng sử dụng đất tại một số vị trí của quy hoạch chi tiết 1/500 không phù hợp với chức năng sử dụng đất theo quy hoạch phân khu 1/2000 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này không đúng quy định tại khoản 4 Điều 29 và Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Trước đó, Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển đã thông tin, ngày 16/01/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 189/QĐ- TTTH về việc thanh tra Dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá.

Để thực hiện công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hoá cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4. Cụ thể là: Việc thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch; quy định của pháp luật về triển khai thực hiện dự án; quy định của pháp luật về đất đai; quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, thực hiện dự án…

Ngày 30/1/2024, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá có công văn gửi một số cơ quan, đơn vị liên quan thông báo về việc tạm dừng thanh tra dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá. Sau gần 01 tháng, ngày 23/02/2024, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá có công văn tiếp tục thanh tra dự án nêu trên./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 28/05/2024