Chế biến hạt điều. Ảnh minh hoạ

Có 9 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 01 tỷ USD gồm: Cà phê, cao su, gạo, điều, nhóm rau quả, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ và nhóm đầu vào phục vụ sản xuất.

Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: Giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 2,0 tỷ USD (tăng 54,0%); xuất khẩu cao su đạt trên 1,0 tỷ USD (tăng 12,0%); xuất khẩu hồ tiêu khoảng 476 triệu USD (tăng 25,7%); xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn đạt 636 triệu USD (tăng 20,3%); xuất khẩu cá tra đạt khoảng 1,2 tỷ USD (tăng 91,2%); xuất khẩu tôm đạt trên 1,9 tỷ USD (tăng 42,7%); xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 7,2 tỷ USD (tăng 6,9%); mây, tre, cói thảm đạt 426 triệu USD (tăng 19,1%).

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn đứng số 1 với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 6,5 tỷ USD (chiếm 28,0% thị phần); đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,1 tỷ USD (chiếm 17,8% thị phần); tiếp theo là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,6 tỷ USD (chiếm 7,0% thị phần); thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,1 tỷ USD (chiếm 4,8% thị phần).

ĐỨC ANH