Bảo Việt (BVH) đứng đầu nhóm 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 7 năm liên tiếp
Bảo Việt (BVH) đứng đầu nhóm 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 7 năm liên tiếp.

Lễ công bố các doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2022 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của các Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức và hơn 200 đại biểu doanh nghiệp.

Vượt qua hàng trăm ứng cử viên là các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong các hoạt động về phát triển bền vững trong năm 2022, Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong Top 10 “Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2022” và Top 5 “Doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em 2022”. Đây cũng là năm thứ 7 Bảo Việt là một trong các doanh nghiệp bền vững xuất sắc Việt Nam trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Từ các hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã lựa chọn 148 hồ sơ để Hội đồng xét duyệt đánh giá, chấm điểm và trình Ban Chỉ đạo quyết định 100 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu nhất để biểu dương tại Lễ công bố. Trong đó, ở Top 10 các doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ và sản xuất, tỷ lệ doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là 40%, 25% và 35%.

Tiếp tục được sử dụng làm căn cứ đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp năm nay, Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI phiên bản 2022 đã được cập nhật với 130 chỉ tiêu, trong đó có 68% chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật – là yêu cầu bắt buộc cho tất cả doanh nghiệp, 32% là các chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững. Điều này cho thấy chỉ cần tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, doanh nghiệp đã có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững.

Bảo Việt (BVH) đứng đầu nhóm 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 7 năm liên tiếp

Thông qua việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trọng yếu về 3 yếu tố chính: kinh tế, xã hội, môi trường và đạt điểm đánh giá cao chung cuộc. Việc tham gia và đạt thứ hạng cao tại Bảng xếp hạng 7 năm liên tiếp đã phản ánh những đóng góp liên tục của Tập đoàn Bảo Việt trong việc chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam,được các nhà thẩm định ghi nhận và phản ánh trong kết quả xếp hạng năm nay.

Chương trình với chủ đề Chuyển đổi, Bứt phá: Doanh nghiệp vững bền – Quốc gia thịnh vượng chia sẻ các thông tin về lộ trình xây dựng nền kinh tế trung hòa các-bon và thích ứng với biến đổi khí hậu; hiện thực hóa kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030; phát triển thương mại xanh; thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia.