ISSN-2815-5823

Bộ Công Thương ra mắt bộ sách lịch sử ngành

(KDPT) - Chiều 12/5/2023, Bộ Công Thương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 và Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020. Đây là sự kiện quan trọng chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống của Ngành (14/5/1951 - 14/5/2023).

Phát biểu tại lễ công bố Bộ sách, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ôn lại những truyền thống tốt đẹp của Ngành Công Thương trong suốt chiều dài lịch sử; đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh “Lịch sử là một dòng chảy không ngừng nghỉ. Hiểu biết, trân trọng và gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của Ngành từ ngày đầu thành lập đến nay là việc làm rất quan trọng, bởi đó không chỉ là việc thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, mà còn góp phần giáo dục, hun đúc, trao truyền giá trị tốt đẹp cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Bộ sách này là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện ngành Công Thương qua các thời kỳ lịch sử (cả lịch sử Ngành và lịch sử tổ chức của Ngành, hệ thống các ngành, phân ngành); đã tái hiện lại một cách hệ thống, chân thực, khách quan những chặng đường phát triển đầy tự hào, những thành tựu nổi bật và cả những thời điểm khó khăn, thách thức mà Ngành đã trải qua, xuyên suốt từ thời kỳ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đến giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Toàn cảnh lễ công bố bộ sách.

Nhiều chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá Bộ sách là nguồn sử liệu quý, đồ sộ, phong phú và có độ tin cậy cao; xứng đáng được coi là một công trình quan trọng của lịch sử Việt Nam, lịch sử kinh tế Việt Nam, lịch sử Chính phủ Việt Nam, đóng góp vào kho tàng lý luận về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là “cẩm nang” rất hữu ích cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với ngành Công Thương cũng như những đóng góp, cống hiến của Ngành trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

PGS.TS Trần Đức Cường Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết, có thể đánh giá, Bộ sách là nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, có độ tin cậy cao là một trong những ưu điểm nổi bật của Bộ sách Lịch sử Công thương Việt Nam.

Một số hình ảnh Bác Hồ với ngành Công Thương tại lễ ra mắt sách.
Một số hình ảnh Bác Hồ với ngành Công Thương tại lễ ra mắt sách.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản cũng cho biết, công trình nghiên cứu lịch sử ngành Công Thương Việt Nam là công trình đầu tiên nghiên cứu rõ rệt bao gồm lịch sử ngành và lịch sử tổ chức của ngành. Sự đồ sộ của tập sách, trước hết chứa đựng giá trị to lớn về sử liệu với một tập hợp – hệ thống tư liệu tương đối đầy đủ, toàn diện, tin cậy, cập nhật. Công trình này cần và xứng đáng được coi là công trình quan trọng của lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử Kinh tế Việt Nam, lịch sử Chính phủ; là khung khổ cho nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử của các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

Một số hình ảnh Bác Hồ với ngành Công Thương tại lễ ra mắt sách.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội đồng khoa học –Đào tạo trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, nguyên Hiệu trưởng trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ưu điểm và cũng là thành công nổi bật đầu tiên của công trình là đã trình bày, thể hiện một cách tương đối hệ thống, toàn diện quá trình lịch sử hình thành, biến đổi và phát triển của các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam trong suốt 7 thập kỷ qua. Trên cơ sở sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp lịch sử và logic kết hợp một số phương pháp nghiên cứu kinh tế học, xã hội học…

Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam đã phản ánh được các giai đoạn phát triển của ngành Công Thương Việt Nam. Cách biên soạn khá linh hoạt và uyển chuyển, cùng với việc phân tích số liệu, trong từng giai đoạn lịch sử, công trình đan cài nhiều hình ảnh, bảng biểu, nhất là các ô “Sự kiện và nhân chứng lịch sử” khiến cho nội dung diễn giải trở nên sinh động và hấp dẫn hơn đối với người đọc. Bố cục công trình Lịch sử Công Thương Việt Nam nhìn chung hợp lý. Nguồn tư liệu và số liệu sử dụng trong công trình khá phong phú, trong đó có nhiều tài liệu thống kê, văn kiện tư liệu gốc, đảm bảo độ tin cậy về mặt sử liệu.

Thay mặt nhóm tác giả, bà Đặng Thị Ngọc Thu, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo tóm tắt quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn Bộ sách và quan điểm, phương thức tiến hành.

Một số hình ảnh Bác Hồ với ngành Công Thương tại lễ ra mắt sách.
Bộ sách với dung lượng gần 2.500 trang in được nghiên cứu, xây dựng công phu, toàn diện, sâu sắc.

Bà Đặng Thị Ngọc Thu cho biết "Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam đã áp dụng đồng thời nhiều phương pháp nghiên cứu, bao gồm: phương pháp nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu kinh tế, nghiên cứu xã hội học, gặp gỡ nhân chứng lịch sử… Việc áp dụng đồng thời nhiều phương pháp nghiên cứu đã giúp tái hiện lịch sử ngành Công Thương và nền kinh tế một cách liền mạch, được tiếp cận, phân tích ở nhiều chiều, đồng thời cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm về quản lý kinh tế.

Đó là những bài học xử lý các mối quan hệ: giữa Nhà nước và thị trường; giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý sản xuất - kinh doanh; giữa tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, v.v... đúng như lời dạy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Lý luận cách mạng Việt Nam phải xuất phát từ thực tế Việt Nam, và giải quyết những vấn đề do cách mạng Việt Nam đặt ra”.

Là cơ quan xuất bản Bộ sách, bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định: Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 và Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020 được biên soạn, xuất bản công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, chú trọng cả nội dung khoa học và hình thức thể hiện. Bộ sách đã khái quát những chặng đường phát triển đầy tự hào, những thành tựu nổi bật và cả những khó khăn, thách thức của ngành Công Thương, qua đó cho thấy những đóng góp của Ngành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ sách là tài liệu có giá trị góp phần nghiên cứu, tìm hiểu về đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế của đất nước nói chung cũng như đối với ngành Công Thương trong 72 năm xây dựng và phát triển.

Để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, phát huy giá trị của Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam đến đông đảo bạn đọc, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn, cơ quan chức năng thuộc Bộ tập trung nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm, nhất là các bài học trong quá trình triển khai thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện và chỉ đạo, điều hành của Ngành trong thời gian tới; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách, bảo đảm đồng bộ, khả thi và đề xuất cấp có thẩm quyền cho thực hiện thí điểm những nhiệm vụ theo tinh thần đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã thực hiện nghi thức phát hành Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam bản điện tử trên trang website Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tại địa chỉ https://www.nxbctqg.org.vn

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 22/05/2024