ISSN-2815-5823
Diễm Quỳnh
Thứ hai, 19h26 01/07/2024

Cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2030

(KDPT) - Năm 2024, Tổng cục Thuế đặt ra mục tiêu tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện, liên quan tới người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Hỗ trợ trực tuyến là một trong số các hình thức hỗ trợ người nộp thuế được cơ quan thuế thực hiện hiệu quả thời gian qua. (Ảnh: Tổng cục Thuế)
Hỗ trợ trực tuyến là một trong số các hình thức hỗ trợ người nộp thuế được cơ quan thuế thực hiện hiệu quả thời gian qua. (Ảnh: Tổng cục Thuế)

Tổng cục Thuế đang thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2030. Theo kế hoạch, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử tại Tổng cục Thuế trên cơ sở cải cách hành chính, đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm, thực hiện chuyển đổi số, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, phát triển nguồn nhân lực số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Năm 2024, Tổng cục Thuế đề ra các mục tiêu cơ bản bao gồm tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện lên Cổng Dịch vụ công quốc gia liên quan tới người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, ít nhất 80% hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin liên quan đến người dân và doanh nghiệp sẽ được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân và doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ không cần phải cung cấp lại.

Ngoài ra, tối thiểu 80% hồ sơ công việc sẽ được xử lý trên môi trường mạng; ít nhất 90% hệ thống máy chủ sẽ được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây; 100% cán bộ công chức viên chức sẽ được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản theo lộ trình của Chính phủ; 50% cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đào tạo kỹ năng khai thác dữ liệu và công nghệ số phục vụ chuyên môn.

Tổng cục Thuế cũng đặt mục tiêu đảm bảo 100% nhu cầu kết nối thông tin giữa các đơn vị, bộ ngành, tổ chức liên quan sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin theo các văn bản thỏa thuận, hợp tác giữa các bên, 90% ứng dụng cốt lõi như dịch vụ thuế điện tử, quản lý thuế tích hợp và các dịch vụ công trực tuyến sẽ đảm bảo hoạt động liên tục tại Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa (DRC) khi có sự cố phát sinh.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế cho biết ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, bản đồ số hộ kinh doanh đối chiếu với cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý thương mại điện tử. Đây là những lĩnh vực mới và phức tạp, đòi hỏi xây dựng các ứng dụng công nghệ thông minh, tự động, có khả năng lưu vết toàn bộ các tác vụ của cả cán bộ thuế và người nộp thuế, bao gồm việc ra quyết định thanh tra, kiểm tra. Chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2030 cũng bao gồm hoàn thiện thể chế chính sách và rà soát các quy định còn vướng mắc, đặc biệt là những quy định lưỡng tính./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 12/07/2024