Tỷ trọng kinh tế số/GDP 9 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 15,52% Dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới

Chốt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% năm 2024

Chiều 9/11, với 447/450 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 90,49%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo Nghị quyết, năm 2024 sẽ tiếp tục tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Quốc hội thống nhất 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó, đáng chú ý là đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5%. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)

Trong năm 2024, Quốc hội thống nhất 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, đáng chú ý là đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5%. Ngoài ra là đặt mục tiêu, GDP bình quân đầu người đạt 4.700-4.730 USD; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4-4,5%; tốc độ tăng năng suất lao động 4,8-5,3%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%…

Tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng….

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh.

"Tiếp tục tích cực rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ, thị trường năng lượng…", Quốc hội đề nghị.

Ngoài ra là đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống đường cao tốc, nâng cấp các sân bay, bến cảng, hạ tầng đô thị, hạ tầng liên vùng. Thúc đẩy tiến độ đầu tư, bảo đảm chất lượng xây dựng các dự án đường bộ cao tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km vào năm 2025.

Ảnh minh họa.
Quốc hội yêu cầu triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. (Ảnh minh họa)

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường sắt quan trọng quốc gia, tuyến đường sắt trục Đông - Tây; nghiên cứu hoàn thiện Đề án về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sớm nhất có thể trong năm 2024.

Quốc hội cũng yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, tập trung phục hồi, phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất chíp bán dẫn, để trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, nhất là vốn vay nước ngoài, bảo đảm thực chất, hiệu quả; tập trung vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, không để tình trạng dàn trải, manh mún, chia cắt, lãng phí, kém hiệu quả.

"Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; tập trung thực hiện có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, dự án thua lỗ", Quốc hội yêu cầu.

Triển khai cải cách tiền lương từ 1/7/2024

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong đó, xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Rà soát, hoàn thiện chính sách tiền lương, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia; có giải pháp, chính sách hiệu quả để khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần.

Tăng cường kết nối cung - cầu, phát triển mạnh thị trường lao động; thúc đẩy tạo việc làm bền vững, sử dụng lao động hiệu quả, nhất là thông qua các chương trình, đề án, chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; triển khai nhanh, hiệu quả đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Tin tưởng vào mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%

Bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) - đánh giá, với mức nền thấp của năm 2023, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% trong năm 2024 sẽ không phải quá thách thức nếu tình hình kinh tế thế giới khả quan hơn. Trong kịch bản xấu, kinh tế thế giới không "hạ cánh mềm" mà rơi vào suy thoái, trụ cột về sản xuất công nghiệp và sản xuất sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó tăng trưởng GDP mới bị tác động tiêu cực. Tuy nhiên kịch bản này có xác suất thấp vì một số tổ chức uy tín đã nâng dự báo tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn trong năm sau.

Ảnh minh họa.
Con số tăng trưởng từ 6-6,5% cho năm 2024 không phải là mức cao mà khớp với các kỳ vọng và dự báo từ trước đến nay. (Ảnh minh họa)

"Động lực chính đầu tiên sẽ tới từ sản xuất và xuất nhập khẩu vốn phụ thuộc vào sự phục hồi của kinh tế thế giới. Động lực thứ hai đến từ hiệu quả của đầu tư công. Lĩnh vực này cải thiện sẽ tạo sự lan tỏa ra các thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên cần khắc phục những vấn đề còn tồn tại như pháp lý, giải phóng mặt bằng…".

Theo đánh giá từ ông Trương Thái Đạt - Giám đốc Khối phân tích Công ty Chứng khoán DSC, nếu bối cảnh vĩ mô của năm 2023 còn nhiều ẩn số thì năm 2024 mọi thứ sẽ tốt dần lên. Con số tăng trưởng từ 6-6,5% cho năm 2024 không phải là mức cao mà khớp với các kỳ vọng và dự báo từ trước đến nay.

Tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mức tăng trưởng GDP của Việt Nam lần lượt là 5,8% và 6,9% vào năm 2024 và 2025. Ông Shanaka Peiris - Trưởng bộ phận Nghiên cứu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của IMF - cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của kinh tế Việt Nam trong quý 4/2023, song vẫn đang gặp khó khăn trong lĩnh vực xuất khẩu, bất động sản và tài chính.

Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ 5,5% vào năm 2024 và 6,0% vào năm 2025. Trong khi đó, Ngân hàng United Oversea duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6% cho năm 2024.

Chuyên gia Frederic Neumann của ngân hàng HSBC đưa ra quan điểm tích cực về nền kinh tế Việt Nam, dự báo mức tăng trưởng GDP là 6,3% trong năm tới. Dự báo này dựa trên mức tăng trưởng kinh tế dự kiến là 5% trong năm nay, mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 8% theo báo cáo của Tổng cục Thống kê.

Ông Neumann nhận định, sự phục hồi trở lại của nền kinh tế Việt Nam là do nhu cầu toàn cầu phục hồi dự kiến sẽ thúc đẩy xuất khẩu đi kèm cùng với sự gia tăng chi tiêu trong nước. Ông nhấn mạnh, tổng doanh số bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng trưởng đáng kể là 9,7%. Mức chi tiêu cao hơn được dự đoán sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Ngoài những yếu tố này, lĩnh vực tài chính, dịch vụ và bất động sản sẽ có sự phục hồi đáng kể sau khi trải qua một giai đoạn đầy thử thách. Sự phục hồi này cũng được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự hồi sinh chung của nền kinh tế Việt Nam.

Đồng thuận, chuyên gia Brook Taylor của VinaCapital dự đoán, chi tiêu trong nước, bao gồm cả mua sắm của Chính phủ, sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng của quốc gia. Cơ sở hạ tầng cũng đang được đẩy mạnh, có khả năng mang lại cho nền kinh tế một động lực bổ sung. Tuy nhiên, cả hai chuyên gia đều thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn từ các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc. Bất kỳ sự suy yếu nào về nhu cầu thế giới đều có thể gây rủi ro cho các trụ cột tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và sau đó ảnh hưởng đến kinh tế của nước ta.

15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0-6,5%.

2. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 USD.

3. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%-24,2%.

4. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4,0-4,5%.

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8%-5,3%.

6. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%.

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28-28,5%.

8. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

9. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm trên 1%.

10. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 13,5 bác sĩ.

11. Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32,5 giường bệnh.

12. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1% dân số.

13. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%.

14. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

15. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

HƯƠNG LAN