ISSN-2815-5823
Phương Thúy
Thứ năm, 14h27 06/06/2024

Công nghiệp văn hóa phấn đấu đạt 7% GDP

(KDPT) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hy vọng đến năm 2030, công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% GDP như mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đưa ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao vào du lịch, sáng 6/6.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, đoàn tỉnh Ninh Bình, cho biết tại Việt Nam, dù phát triển công nghiệp văn hóa còn khá mới mẻ nhưng sản phẩm từ các ngành công nghiệp văn hóa đã ít nhiều tạo nên hiệu ứng du lịch rõ ràng.

Đại biểu cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa là đòn bẩy để thúc đẩy du lịch. Ở chiều ngược lại, ngành du lịch văn hóa không chỉ là bộ phận cấu thành của ngành công nghiệp văn hóa, mà còn là cơ sở tạo ra nguồn lực giúp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa một cách bền vững. 

Vì vậy, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết cần thực hiện những giải pháp gì để phát huy vai trò của ngành công nghiệp văn hóa trong mối liên kết với du lịch.

Trả lời đại biểu đoàn tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg, đã xác định Việt Nam có 12 ngành công nghiệp văn hóa. 

Trong đó, Bộ trực tiếp quản lý nhà nước 5 ngành, bao gồm: Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quảng cáo và du lịch văn hóa.

Theo Bộ trưởng, du lịch văn hóa đã được xác định là công nghiệp văn hóa. Qua tổng kết Quyết định 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về phát triển công nghiệp văn hóa dưới sự chủ trì của Thủ tướng.

Tại hội nghị này, Thủ tướng đã kết luận và đưa ra quan điểm là "tư duy sắc bén, hành động sắc sảo, lựa chọn tinh hoa" để đột phá phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Với tinh thần đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu Thủ tướng sớm ban hành chỉ thị, hiện đang lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương, trọng tâm tập trung phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng sáng tạo, bản sắc, độc đáo, chuyên nghiệp, lành mạnh, cạnh tranh và bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, đi theo hướng này, chắc chắn công nghiệp văn hóa sẽ có đóng góp tích cực vào GDP. “Hy vọng đến năm 2030, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của doanh nghiệp, đội ngũ văn nghệ sỹ, công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% GDP như mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra”, Bộ trưởng nói.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/06/2024