Đảng ủy Khối Doanh  nghiệp Quận Đống Đa tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023
Khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Khai mạc Lớp Bồi duỡng, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận Đống Đa khẳng định tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng về Đảng, là tiền đề để lựa chọn những cán bộ ưu tú, kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí mong muốn 100% học viên tham dự đều chấp hành tốt nội quy lớp học và hoàn thành xuất sắc các nội dung lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng CSVN, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng ủy Khối Doanh  nghiệp Quận Đống Đa tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023
Các học viên nghe Báo cáo viên trình bày 2 chuyên đề quan trọng về Lịch sử Đảng CSVN và Điều lệ Đảng

Tại lớp Bồi dưỡng, gần 100 học viên đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối DN Quận Đống Đa đã được nghe Chuyên viên cao cấp Nguyễn Văn Phú, Nguyên Trưởng phòng Báo Cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương giảng các nội dung về: Khái quát Lịch sử Đảng CSVN; Sự ra đời của Đảng CSVN; thành tựu của Cách mạng Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Cương lĩnh của Đảng CSVN...

Lớp học diễn ra trong hai ngày 7-8/7/2023. Kết thúc các buổi học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch để cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng về Đảng.