ISSN-2815-5823
Nguyễn Thùy
Thứ sáu, 16h14 19/04/2024

ĐHĐCĐ Đất Xanh: Mục tiêu 3.900 tỷ đồng doanh thu thuần và 226 tỷ đồng lãi ròng năm 2024

(KDPT) - Năm 2024, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng cùng 226 tỷ đồng lãi ròng, so với kết quả đạt được của năm 2023 đã lần lượt tăng 5% và 31%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20% trong khi năm 2023 doanh nghiệp này không chia cổ tức.

Sáng 19/4 đã diễn ra buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) theo hình thức trực tuyến. Theo như công bố của Ban tổ chức, Đại hội có tổng cộng 112 người tham gia trực tuyến và 208 người ủy quyền, đại diện cho hơn 370 triệu cổ phần và chiếm 51,42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Do đó, Đại hội lần này đủ điều kiện để tiến hành.

Sáng 19/4 đã diễn ra buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) theo hình thức trực tuyến.
Sáng 19/4 đã diễn ra buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) theo hình thức trực tuyến.

Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng không công bố cụ thể về số lượng cổ đông. Tuy nhiên, theo bản cáo bạch chào bán cổ phiếu trước đó, Tập đoàn Đất Xanh tính tại ngày 31/10/2023 có tổng cộng 54.684 cổ đông. Phần lớn cổ đông của doanh nghiệp bất động sản này là nhà đầu tư cá nhân trong nước, với 54.083 người. So với thời điểm 30/12/2022, cổ đông cá nhân trong nước của Đất Xanh đã tăng thêm 11.159.

Đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng

Năm 2024, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng cùng 226 tỷ đồng lãi ròng, so với kết quả đạt được của năm 2023 đã lần lượt tăng 5% và 31%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20% trong khi năm 2023 doanh nghiệp này không chia cổ tức, tuy nhiên chưa rõ là tiền mặt hay cổ phiếu.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT cho biết: “Năm nay, chúng tôi đưa ra kế hoạch tăng trưởng nhưng thực chất chưa đạt được mức kỳ vọng. Năm nay là năm tiền đề để chúng ta hoàn thiện pháp lý, quỹ đất và bắt đầu tăng trưởng đột phá từ 2025”.

Năm 2024, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng cùng 226 tỷ đồng lãi ròng, so với kết quả đạt được của năm 2023 đã lần lượt tăng 5% và 31%.
Năm 2024, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng cùng 226 tỷ đồng lãi ròng, so với kết quả đạt được của năm 2023 đã lần lượt tăng 5% và 31%.

Cũng theo ông Thìn, Đất Xanh năm 2024 đặt mục tiêu hoàn thành 8 dự án quy mô lớn tại khu vực phía Nam với hơn 20.000 sản phẩm để có thể chuẩn bị cho giai đoạn 2024-2025, điển hình phải kể đến dự án Gem Riverside, Gem Sky World, Opal Luxury, Plus City… quy mô của mỗi dự án dao động trong khoảng 5-10 ha cùng với khoảng 3.000-5.000 căn hộ. 

Ngoài ra, Đất Xanh trong thời gian tới còn hoàn thiện việc đền bù cũng như hoàn thành 5 dự án lớn, quy mô lên tới hàng trăm ha nhằm chuẩn bị cho chu kỳ 2025-2030. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có kế hoạch tiếp tục mua nhiều dự án với mục đích chuẩn bị nguồn lực và quỹ đất phát triển. Đất Xanh trong tháng 4 này còn tiến hành mua thêm quỹ đất tại Bình Phước và Đồng Nai.

Đất Xanh trong thời gian tới còn hoàn thiện việc đền bù cũng như hoàn thành 5 dự án lớn, quy mô lên tới hàng trăm ha nhằm chuẩn bị cho chu kỳ 2025-2030.
Đất Xanh trong thời gian tới còn hoàn thiện việc đền bù cũng như hoàn thành 5 dự án lớn, quy mô lên tới hàng trăm ha nhằm chuẩn bị cho chu kỳ 2025-2030.

Năm 2023, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần là 3.724 tỷ đồng cùng gần 172 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt thực hiện được 68% và 109% kế hoạch đề ra cho cả năm. Tính tại thời điểm cuối năm ngoái, lợi nhuận chưa phân phối của Đất Xanh được ghi nhận ở mức 1.736 tỷ đồng. Với nguồn lợi nhuận này, doanh nghiệp sẽ trích lập quỹ khen thưởng 2%, và 1% cho quỹ phúc lợi, 2% cho quỹ đầu tư phát triển nhưng không đề cập tới việc chia cổ tức.

Chào bán 244 triệu cổ phiếu và huy động 3.000 tỷ đồng

Theo như phương án đã được các cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Tập đoàn Đất Xanh đã hoàn tất việc phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP, đồng thời chào bán khoản 101,7 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu ngay đầu năm 2024. 

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là để huy động vốn, tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại công ty con là Đất Xanh Services (Mã chứng khoán: DXS). Theo HĐQT của Đất Xanh, Đất Xanh Services trong quá trình thực hiện hồ sơ xin phép phát hành đã phát hành tăng vốn, điều này khiến cho số lượng cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh dự kiến mua đã thay đổi so với phương án ban đầu. Do đó, tập đoàn này vẫn chưa thực hiện được đợt phát hành trong năm vừa qua giống như kế hoạch. Chính vì thế, HĐQT đã bổ sung loạt tờ trình đối với phương án chào bán cổ phiếu với mục đích tăng vốn và thay thế cho phương án cũ.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến sẽ chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, phương thức được áp dụng là thực hiện quyền mua. Tính tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền này, mỗi cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. 

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là để huy động vốn, tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại công ty con là Đất Xanh Services (Mã chứng khoán: DXS).
Mục đích của việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là để huy động vốn, tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại công ty con là Đất Xanh Services (Mã chứng khoán: DXS).

Được biết, giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức vốn huy động tối thiểu là khoảng 1.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, Tập đoàn dự kiến sẽ góp 1.359 tỷ đồng cho công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, qua đó Hà An sẽ thanh toán nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ đồng) và tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng). Sau đó, Đất Xanh sẽ sử dụng phần còn lại để thanh toán nợ trái phiếu (221 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến diễn ra từ quý IV/2024 cho  đến năm 2025.

Ngoài ra, HĐQT còn trình phương án phát hành tối đa thêm 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (và dưới 20 nhà đầu tư). Đồng thời, những cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá chào bán tối thiểu là 18.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức vốn kỳ vọng huy động được là khoảng 1.740 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Tập đoàn Đất Xanh sử dụng để góp bổ sung vốn cũng như tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con.

Sau khi đợt phát hành này hoàn tất với gần 244 triệu cổ phiếu, Tập đoàn này sẽ huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên mức gần 9.650 tỷ đồng.
Sau khi đợt phát hành này hoàn tất với gần 244 triệu cổ phiếu, Tập đoàn này sẽ huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên mức gần 9.650 tỷ đồng.

Dự kiến, thời gian thực hiện sẽ ngay trong năm nay, hoặc do HĐQT quyết định khi có được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi đợt phát hành này hoàn tất với gần 244 triệu cổ phiếu, Tập đoàn này sẽ huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên mức gần 9.650 tỷ đồng./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024