Được biết, vào ngày 10/6/2022, ông Trần Đức Quận – Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh về ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới phía Đông thành phố Đà Lạt, phương án thiết kế quy hoạch khu vực Đồi Dinh và một số dự án đầu tư do Đại Quang Minh thực hiện trên địa bàn Lâm Đồng.

Theo đó, đối với phương án thiết kế quy hoạch khu vực Đồi Dinh và khu vực Chợ đêm Đà Lạt – Công viên Ánh Sáng, UBND tỉnh thống nhất phương án thiết kế quy hoạch khu vực Đồi Dinh như đề xuất của Đại Quang Minh và đơn vị tư vấn. Để chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại Quang Minh hoàn thiện phương án, thông qua Sở Xây dựng, trong tháng 7.2022.

Khu vực quy hoạch công viên Ánh sáng

Ngoài ra, liên quan đến Khu trung tâm Hòa Bình, UBND tỉnh cũng đề nghị Đại Quang Minh nghiên cứu phương án khu vực Chợ đêm dời về phía khu vực Công viên Ánh Sáng (công viên kết hợp bãi đậu xe ngầm và Chợ đêm…).

Chủ tịch tỉnh đã giao cho UBND thành phố Đà Lạt chủ động phối hợp với Đại Quang Minh để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng quy hoạch Công viên Ánh Sáng, đảm bảo tính kết nối và hoạt động lâu dài. Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan, UBND thành phố Đà Lạt cùng với Đại Quang Minh hoàn thành phương án thiết kế quy hoạch để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, hoàn thành trong tháng 7.2022.

Dự kiến khu vực Công viên Ánh Sáng được định hướng hình thành chợ đêm mới thay thế cho mô hình chợ đêm hiện nay tại đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Cụ thể, đối với ý tưởng quy hoạch Công viên Ánh Sáng: Phòng quản lý đô thị Đà Lạt phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Lạt, các đơn vị có liên quan làm việc với Đại Quang Minh để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng quy hoạch Công viên Ánh Sáng (do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Lạt đang làm chủ đầu tư), đảm bảo tính kết nối và hoạt động lâu dài; gắn kết vào đồ án quy hoạch chi tiết đang tổ chức triển khai lập quy hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Đà Lạt trước ngày 5.7.2022.

Để quá trình triển khai kế hoạch diễn ra thuận lợi, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Lạt tạo điều kiện cho Đại Quang Minh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 2 ý tưởng quy hoạch nêu trên. Đặc biệt, phối hợp cung cấp hồ sơ, thông tin của các ý tưởng quy hoạch, dự án có liên quan đến Khu đô thị mới phía Đông. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch Công viên Ánh Sáng theo đúng thời hạn yêu cầu tại các Thông báo kết luận của UBND thành phố Đà Lạt.

Về phía Đại Quang Minh chủ động liên hệ Trưởng Phòng quản lý đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Lạt để thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới phía Đông và ý tưởng quy hoạch Công viên Ánh Sáng theo đúng tinh thần, quan điểm và chỉ đạo theo thời hạn yêu cầu của UBND tỉnh, đảm bảo tiến độ làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

HÀ THU