ISSN-2815-5823

Dù lượn được phép bay tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

(KDPT) - Tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý cho phép hai công ty tổ chức chương trình sự kiện bay dù lượn "Ngắm miền di sản" Phong Nha - Kẻ Bàng tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.
Ảnh minh họa bay dù lượn

UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Jungleboss phối hợp với Công ty Cổ phần Fly High Việt Nam tổ chức chương trình bay dù lượn "Ngắm miền di sản" Phong Nha - Kẻ Bàng tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

UBND tỉnh yêu cầu chương trình chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc xác nhận bằng văn bản.

Mặt khác, các doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai (đối với khu vực đỗ, khu vực xuất phát), điều kiện hoạt động bay, điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn dù lượn.

Đồng thời, phải có biện pháp bảo đảm an toàn khi kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch và nội dung khác có liên quan theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình căn cứ việc cấp phép hoạt động bay của Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu để chỉ đạo các đơn vị chức năng theo dõi, kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động bay theo thẩm quyền và xử lý theo pháp luật khi phát hiện sai phạm trong quá trình tổ chức hoạt động bay.

Các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình hướng dẫn Công ty TNHH Jungleboss, Công ty Cổ phần Fly High Việt Nam thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn dù lượn.

Cùng với đó, hướng dẫn, kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn khi kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch đối với hoạt động tổ chức chương trình bay dù lượn cũng như kiểm tra việc hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi bắt đầu tổ chức chương trình.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Bố Trạch chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các sở, ngành, đơn vị liên quan quản lý, giám sát Công ty TNHH Jungleboss, Công ty Cổ phần Fly High Việt Nam trong quá trình tổ chức chương trình.

Được biết, chương trình bay dù lượn "Ngắm miền di sản" ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình sẽ diễn ra từ ngày 1/9 đến 31/12.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024