ISSN-2815-5823

[Infographic] Quy mô “khủng” của dự án khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh hơn 3,5 tỷ USD

(KDPT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hoà vừa phát thông báo mời gọi đầu tư vào dự án Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh, hé mở quy mô của đại dự án này. Được thực hiện trên khu đất 1.300 ha, dự án Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh có tổng chi phí thực hiện là 85.294 tỷ đồng (khoảng 3,5 tỷ USD).

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 27/05/2024