Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, những doanh nghiệp trên là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng có năng lực tài chính và đã có kinh nghiệm đầu tư hạ tầng KCN trên cả nước. Vì vậy, khả năng triển khai dự án và thu hút đầu tư trong thời gian tới sẽ thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Hậu Giang đạt 14,21%, đây là lần đầu tiên kể từ khi tái lập tỉnh, Hậu Giang vươn lên dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Ông Thanh cho biết, Hậu Giang hiện có 02 khu công nghiệp với diện tích khoảng 492 ha, thu hút 77 dự án đầu tư (có 54 dự án đã đi vào hoạt động), đạt tỷ lệ lấp đầy trên 93,32%.

Trong đó, KCN Sông Hậu - giai đoạn 1, có diện tích 291 ha, đã lấp đầy 100%; KCN Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, diện tích 201 ha, đã lấp đầy 86%.

Giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Hậu Giang định hướng xúc tiến thành lập mới thêm 07 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.741 ha nâng tổng diện tích khu công nghiệp đến năm 2030 khoảng 2.233 ha, tập trung tại các huyện: Châu Thành, Châu Thành A và Phụng Hiệp.

Bên cạnh đó, dự kiến trong tháng 7/2023 địa phương sẽ phê duyệt các đồ án quy hoạch; đến tháng 5 năm 2024 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai đầu tư hạ tầng các KCN Đông Phú 2 (120ha), Sông Hậu 2 (380ha).

Tại KCN Sông Hậu 2, trước đó UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định thông qua đồ án Quy hoạch Phân khu xây dựng KCN Sông Hậu 2, huyện Châu Thành. Đồ án do CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc làm đơn vị tư vấn.

KCN Sông Hậu 2 có quy mô 380ha, dự kiến thu hút khoảng 20.000 công nhân với tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 160 triệu USD, tổng vốn thu hút đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, thực hiện trong 3 năm. Là KCN sạch, tổng hợp đa ngành, trong đó tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghệ có lợi thế cạnh tranh, tiết kiệm tài nguyên; đẩy mạnh công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, có giá trị tăng cao, có thị trường để tiêu thụ sản phẩm, ít sử dụng lao động, ít gây ô nhiễm môi trường.

Được biết, KCN Đông Phú 2 và KCN Sông Hậu 2 đã được được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại Công văn số 329/TTg-CN ngày 28/4/2023.

Địa phương này cũng đang thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tân Hòa; dự kiến sẽ phê duyệt quy hoạch KCN này ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (dự kiến phê duyệt trong tháng 8 năm 2023).