Nhiều ngân hàng Việt Nam đạt 90% giao dịch online, tốc độ số hóa tăng mạnhCổ phiếu ngân hàng bị “ngó lơ”, nhà đầu tư vẫn chờ cơ hội tăng giá

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HoSE: LPB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2024. Theo thông báo mới nhất, LPBank sẽ chuyển ngày tổ chức ĐHĐCĐ từ 27/4 sang ngày 17/4, tức sớm hơn 10 ngày so với dự kiến trước đó.

Tại ĐHĐCĐ, LPBank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

LPBank tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng, không bán cổ phần cho nước ngoài.
LPBank tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng, không bán cổ phần cho nước ngoài.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn mệnh giá, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định. Hiện vốn điều lệ của LPBank là 25.576 tỷ đồng. Sau chào bán, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ lên mức 33.576 tỷ đồng, thuộc nhóm các nhà băng có vốn cao nhất Việt Nam. Năm 2023, LPBank cũng tăng vốn với tỷ lệ gần 48%, từ 17.291 lên 25.576 tỷ đồng, đứng thứ 2/20 ngân hàng có thực hiện tăng vốn trong năm về tỷ lệ tăng. 

Đối với kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 3.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tối đa 100 tỷ, HĐQT đã quyết định không thực hiện do tình hình thị trường. Thay vào đó, ngân hàng sẽ trình ĐHCĐ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024 theo phương án được đề cập ở trên.

Ngoài ra, LPBank cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, nhà băng này định hướng chiến lược không chia cổ tức trong 3 năm tới nhằm từng bước xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án trọng điểm.

Toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm 2023, lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang và thặng dư vốn cổ phần (4.345 tỷ đồng) sẽ được giữ lại. Năm ngoái, LPBank đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 19%, tương đương gần 3.300 tỷ đồng. 

Năm 2024, LPBank dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 9.500 tỷ đồng, tăng gần 35% so với kết quả thực hiện năm ngoái. Tổng tài sản dự kiến tăng lên mức 427.260 tỷ đồng, cao hơn 11,6% so với năm ngoái. 

Huy động thị trường 1 được kỳ vọng ở mức 317.380 tỷ đồng, tăng 11,2%, trong khi tín dụng thị trường 1 dự kiến tăng 15,9%, lên 319.140 tỷ đồng. Năm ngoái, LPBank đã vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao ở các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, thu dịch vụ, tín dụng thị trường 1 và tổng tài sản.

Cũng tại Đại hội thường niên sắp tới đây, Hội đồng quản trị LPBank trình ĐHĐCĐ về việc đổi tên Ngân hàng thành Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Việt Nam. Việc thay đổi tên nhằm đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong giai đoạn hiện nay, thể hiện định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của LPBank trong thời gian tới.

Ban kiểm soát LPBank cũng có tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên BKS là ông Nguyễn Phú Minh do ông Minh có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân./.