Nghệ An: Dành 2.400 tỷ đồng để nâng cấp cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cáNghệ An sẽ đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy điện rácNghệ An: Chuẩn bị có thêm khu đô thị 6.290 tỷ đồng
Nghệ An phấn đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may, da giày đạt 755 triệu USD, đến năm 2030 đạt 1.600 triệu USD.
Nghệ An phấn đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may, da giày đạt 755 triệu USD, đến năm 2030 đạt 1.600 triệu USD.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu cụ thể là tập trung thu hút đầu tư vào các khâu tạo giá trị gia tăng dựa trên quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa với nhóm sản phẩm chính gồm: Sợi, quần áo, giầy dép da xuất khẩu, nguyên phụ liệu hỗ trợ ngành dệt may, da giày.

Phấn đấu từ năm 2024 đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt may, da giày đạt 18-19%, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đạt 17-18%. Về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may, da giày bình quân từ nay đến năm 2025 đạt từ 17-18%/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt 16-17%/năm. Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may, da giày đạt khoảng 755 triệu USD; đến năm 2030 đạt khoảng 1.600 triệu USD; nâng dần tỷ lệ nội địa hóa, đến năm 2030 phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa ngành dệt may, da giày đạt trên 45%.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An định hướng ưu tiên phát triển các dự án ngành may có quy mô lớn, tập trung vào các khâu có giá trị gia tăng cao, trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; yêu cầu các doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, tăng cường đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Phát triển các sản phẩm may mặc phù hợp với nhu cầu tiêu dùng nội địa, đủ khả năng cạnh tranh với các thương hiệu nhập khẩu nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, tạo ra các xu hướng thời trang cho thị trường trong nước và dần tạo xu hướng có sức ảnh hưởng lan tỏa ra thị trường quốc tế. Tập trung đổi mới công nghệ, trang thiết bị, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển khâu thiết kế tạo mẫu, cắt vải tự động, đa dạng hóa sản phẩm; giảm tỷ lệ sản xuất gia công trong toàn ngành./.