ISSN-2815-5823
KHƯƠNG HOÀNG (TỔNG HỢP)
Thứ hai, 10h59 17/04/2023

Quảng Trị: Họp bàn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2026

(KDPT) - Ngày 14/4/2023, Ban Chỉ đạo Đề án "Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026” (Ban Chỉ đạo Đề án 197) tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện đề án năm 2022, triển khai kế hoạch giai đoạn 2023-2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng- Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 197 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự cuộc họp.

Xác định nhà ở và sinh kế là nhu cầu cơ bản nhất của hộ nghèo, tính từ năm 2004 cho đến nay, thông qua nguồn kinh phí của Nhà nước và các nguồn hỗ trợ của xã hội, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng trên 22.100 nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng khó khăn khác; xây dựng và sửa chữa hơn 12.830 nhà ở cho người có công với cách mạng. Nhờ đó, nhà ở của hộ nghèo, hộ người có công đã được cải thiện, tạo điều kiện ổn định đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như: nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên bị bão, lũ lụt; xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn… Vì vậy, trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một bộ phận người dân nói chung và hộ nghèo nói riêng chưa có nhà ở, hoặc nhà ở không đảm bảo nhu càu tối thiểu của cuộc sống.

Ban Chỉ đạo Đề án "Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (Ảnh CTTĐT tỉnh Quảng Trị)

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án số 197/DA-UBND-MTTQ ngày 6/10/2022 của UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026”,

Với mục đích nhằm vận động các nguồn lực xã hội, lồng ghép thống nhất với nguồn lực nhà nước để hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn gay gắt về nhà ở trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình có nhà ở an toàn, góp phần cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững, Ban Chỉ đạo Đề án 197 tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026”.

Phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu xây mới 3.152 nhà ở cho hộ nghèo; đến cuối năm 2026 toàn tỉnh cơ bản không còn hộ gia đình nghèo ở nhà tạm bợ. Trong đó ưu tiên các huyện đã đăng ký lộ trình về đích xây dựng huyện NTM đến năm 2025, 9 xã miền núi đăng ký về đích NTM. Nguồn lực phân bổ từ ngân sách tỉnh, nguồn lực vận động xã hội hóa ưu tiên bố trí bù chênh lệch cùng các nguồn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn tài trợ từ tổ chức, cá nhân để đảm bảo mức hỗ trợ xây nhà hộ nghèo theo quy định Đề án là 70 triệu/hộ miền núi; 60 triệu/hộ vùng đồng bằng, trung du.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc lồng ghép các nguồn lực; công tác dân vận để hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo; việc hỗ trợ cấp đất ở để xây dựng nhà cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; việc thanh quyết toán; thiết kế mẫu phù hợp với điều kiện sinh sống, tập quán sinh hoạt từng vùng miền...

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng, có cơ sở để xây dựng ít nhất mỗi năm 800 nhà ở cho hộ nghèo, trong đó năm 2023 xây dựng trên 1.000 nhà. Theo tính toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, mỗi năm có thể huy động xã hội hóa khoảng 20 tỉ đồng; ngân sách tỉnh 6 tỉ đồng, cộng với nguồn các Chương trình mục tiêu quốc gia có hỗ trợ nhà ở để xây dựng, dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành Đề án 197.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định, đây là chủ trương, chính sách mang tính nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ người dân nghèo có cuộc sống tốt hơn. Việc triển khai thực hiện kế hoạch sẽ góp phần nâng cao mức sống, giải quyết cơ bản tình trạng khó khăn về nhà ở của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Phát huy thành quả đạt được, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Quảng Trị sẽ xóa hết nhà ở tạm cho hộ nghèo, về đích trước kế hoạch 1 năm.

Giao Sở LĐ,TB&XH, Ban Dân tộc và Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cho cơ sở thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật, đảm bảo thông suốt, đơn giản hóa các thủ tục. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, phân bổ danh sách tổng thể và giao quyền cho cơ sở cấp xã chủ động lựa chọn ưu tiên thứ tự hỗ trợ.

Để Đề án 197 đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quá trình triển khai thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, các địa phương cần chủ động, tích cực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận hỗ trợ, giúp người dân xây dựng nhà ở; mỗi tổ chức, đơn vị, cá nhân phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đảm bảo cho việc thực hiện đề án tốt nhất, hiệu quả nhất. Mục đích cuối cùng nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024