ISSN-2815-5823
ANH VIỆT
Thứ năm, 15h24 06/04/2023

Số người có việc làm quý I 2023 tiếp tục tăng

(KDPT) - Sáng 6/4, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo “Tình hình lao động việc làm quý I năm 2023” dưới sự chủ trì của lãnh đạo Tổng cục Thống kê. Theo đó, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm.

Về lực lượng lao động, theo báo cáo từ Tổng cục thống kê, lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I năm 2023 là 52,2 triệu người, tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn một triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở khu vực thành thị tăng 121 nghìn người; trong khi đó khu vực nông thôn giảm 32,3 nghìn người, lực lượng lao động nam và nữ đều tăng, tương ứng tăng 597,9 nghìn người và 438 nghìn người. So với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động ở cả khu vực thành thị, nông thôn và nam nữ đều tăng (tăng tương ứng là 355,4 nghìn; 680,4 nghìn người; 597,9 nghìn người và 438,0 nghìn người).

Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động phát biểu tại họp báo.
Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động phát biểu tại họp báo.

Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động cho biết: “Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I năm 2023 là 68,9% không thay đổi so với quý trước và tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới là 62,9% và của tỷ lệ nam giới là 75,3%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị là 65,2%, trong khi đó tỷ lệ này ở nông thôn là 71,3%.”

Ông Nam cũng công bố về tình hình số người có việc làm từ 15 tuổi trở lên làm quý I năm 2023 là 51,1 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số 51,1 triệu lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm 39,0%, tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,9%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 27,1%. So với quý trước và cùng kỳ năm trước, quy mô lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đều giảm lần lượt là 285,6 nghìn người và 53,6 nghìn người.

Về lao động thiếu việc làm, với khoảng 885,5 nghìn người, giảm 443,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 1,31% và 2,34%).

Về thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 197 nghìn đồng so với quý trước là tăng 640 nghìn đồng với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, thu nhập bình quân tăng ở cả ba khu vực kinh tế.

Thị trường lao động quý I năm 2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý I tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại thực trạng nhiều doanh nghiệp ở một số ngành thâm dụng lao động như dệt may - da giày; điện - điện tử,… buộc phải cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình lao động việc làm trong nước.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 27/05/2024