Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn cho biết, ông không hài lòng đối với những đơn vị làm chưa tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn cho biết, ông không hài lòng đối với những đơn vị làm chưa tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa là 14.924,312 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 là 12.505,572 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 2.418,739 tỷ đồng.

Số vốn đã được HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá phân bổ, giao kế hoạch là 14.894,418 tỷ đồng, bằng 99,8% kế hoạch cho 296 chương trình, nhiệm vụ và dự án (trong đó phân bổ cho 93 dự án đã hoàn thành, bao gồm 35 dự án đã hoàn thành có quyết toán và 58 dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt; 120 dự án chuyển tiếp; 65 dự án khởi công mới; 18 dự án chuẩn bị đầu tư).

Theo đánh giá, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2023 đã tuân thủ các điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của pháp luật đầu tư công và các văn bản liên quan.

Tính đến tháng 11/2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 36 văn bản, tổ chức 5 hội nghị giao ban toàn tỉnh, quyết liệt chỉ đạo các các chủ đầu tư, các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thành lập 5 Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng để làm việc và đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của các địa phương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh; phân công từng thành viên UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2023.

Mặc dù bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hoá đã đạt được một số kết quả tích cực. Tính đến ngày 25/11/2023, giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) được 9.181 tỷ đồng, bằng 61,5% kế hoạch. Nếu chỉ tính riêng kế hoạch năm 2023 (không bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) thì tỷ lệ giải ngân đạt 65,1% kế hoạch, tương đương so với tỷ lệ giải ngân vốn năm 2023 của cả nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình giải ngân vốn đầu tư công ở một số đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn ở dưới mức giải ngân trung bình của cả tỉnh, như: Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa. Ở cấp huyện có UBND các huyện Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Thường Xuân, Thạch Thành...

Liên quan đến nội dung nêu trên, ngày 5/12/2023, phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao; đồng thời bày tỏ lo lắng, không hài lòng đối với những đơn vị làm chưa tốt, chưa hiệu quả.

Trước những khó khăn, hạn chế đã được nhận diện, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị, trong thời gian còn lại của năm 2023, các cấp, các ngành, các địa phương phải hết sức cố gắng, tập trung, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra với phương châm thần tốc, quyết liệt. Yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, ưu tiên và đặt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công lên hàng đầu.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thanh Hoá cũng lưu ý, nguyên tắc bố trí vốn phải đúng theo quy định của pháp luật và có sự linh hoạt trong triển khai, tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu ứng và thanh toán khối lượng. Đối với các nhà thầu thi công chậm trễ chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cần phải nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. Từ đó tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm; quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của năm 2023 đã đề ra và chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024./.