Theo đó, khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã Nga Thanh, Nga Liên, Nga Tiến, huyện Nga Sơn. Với phía bắc giáp xã Nga Thành và Nga An; phía Nam giáp xã Nga Tân, Nga Thuỷ, huyện Nga Sơn và xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; phía Đông giáp xã Nga Thái huyện Nga Sơn và thị trấn Bình Minh, xã Kim Hải, tỉnh Ninh Bình; phía Tây giáp xã Nga Hải, Nga Yên, thị trấn Nga Sơn.

Quy mô, diện tích quy hoạch khoảng 1.389ha gồm xã Nga Thanh 357ha; xã Nga Tiến 582ha và xã Nga Liên 450ha.

Khu vực quy hoạch có tính chất là trung tâm kinh tế xã hội khu vực Đông Bắc huyện Nga Sơn, đô thị vệ tinh của thị trấn Nga Sơn với tính chất là đô thị thương mại – dịch vụ bao gồm: dịch vụ vận tải, dịch vụ xăng dầu, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ du lịch; phát triển công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp vùng phía Tây – Tây Bắc của huyện và đầu mối giao thông quan trọng của huyện.

Về quy mô dân số, dân số hiện trạng năm 2021 khoảng 19.159 người (Nga Thanh 5080 người; Nga Tiến 5404 người; Nga Liên 8675 người – theo số liệu của chi cục thống kê huyện Nga Sơn tại Niên giám thống kê 2021).

Dự báo đến năm 2030 dân số khoảng 25.000 người.

Dự báo đến năm 2045 khoảng 29.500 người.

Diện tích lập quy hoạch là 1.389ha, trong đó đất dân dụng hiện trạng năm 2021 khoảng 507ha (gồm xã Nga Thanh là 128ha, xã Nga Tiến là 201ha và xã Nga Liên 178ha).

Đất dân dụng phát triển mới dự báo đến năm 2045 khoảng 206-295ha.

Thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch không quá 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó vào đầu tháng 6, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 9, Khu kinh tế Nghi Sơn. Diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch là 1.280ha. Dân số dự báo khoảng 50.000 người.

Khu vực quy hoạch có tính chất là khu đô thị phía Bắc thị xã Nghi Sơn bao gồm các chức năng: Khu dân cư đô thị, khu công cộng, dịch vụ thương mại và khu dịch vụ du lịch với các hoạt động du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

TH