Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Rừng Thông phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Chi bộ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn Thị trấn tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 2,2 tỷ đồng, đạt 5,6% so với chỉ tiêu huyện giao và đạt 3,1% so với dự toán Thị trấn giao. Tổng chi ngân sách ước đạt 14,8 tỷ đồng, chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, đối tượng, kịp thời và đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Sản xuất nông nghiệp ổn định, đảm bảo tiến độ, sản xuất vụ Đông năm 2022 – 2023 đã gieo trồng được 20/20 ha, đạt 100% kế hoạch; sản xuất vụ Xuân năm 2023 với tổng diện tích gieo cấy 170/170 ha đạt 100% diện tích. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản ổn định, công tác phòng dịch được đảm bảo, khống chế được dịch bệnh, tập trung chỉ đạo tiêm phòng văc xin đợt 1 năm 2023 cho 500/500 con gia súc, gia cầm đạt 100% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường được tập trung chỉ đạo, 6 tháng đầu năm thị trấn đã tập trung hoàn thiện các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn; xây dựng các kế hoạch ra quân tuyên truyền và xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Duy trì vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị vào chiều chủ nhật hàng tuần.

Lĩnh lực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, đời sống tinh thần, sức khỏe, dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên, nhiều hoạt động sôi nổi, tập trung tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931- 26/3/2023), chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng xuân Quý Mão, tổ chức Lễ hội Đình Hàm Hạ năm 2023… Tham gia tổ chức phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; công tác y tế, phòng chống dịch được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo được chú trọng. Thị trấn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với tổng số quà đã trao 1.124 xuất quà, trong đó quà TW là 275 xuất, UBND tỉnh tặng 275 xuất quà, quà của Thị trấn 275 xuất, quà MTTQ và các đoàn thể 31 xuất, quà từ các nguồn vận động 268 xuất với tổng trị giá là 316 triệu đồng.

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững và cơ bản ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết.

Ông Lê Trọng Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm Đảng bộ Thị trấn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, ưu tiên nguồn lực thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các công trình hạ tầng giao thông quan trọng. Tăng cường quản lý thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội… quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2023.