Bất động sản Thanh Hóa dự kiến thu hơn 11.000 tỷ từ các dự án đấu giá đấtThanh Hoá: Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư hơn 1.400 tỷ đồngSở TT&TT Thanh Hoá hướng dẫn việc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí
Năm 2024, thị xã Nghi Sơn được UBND tỉnh Thanh Hoá giao GPMB cho 59 dự án, với tổng diện tích gần 386,7 ha.
Năm 2024, thị xã Nghi Sơn được UBND tỉnh Thanh Hoá giao GPMB cho 59 dự án, với tổng diện tích gần 386,7 ha.

Theo tìm hiểu, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà là một trong những dự án trọng điểm nhằm mục đích ổn định, sắp xếp lại dân cư. Dự án được phê duyệt chủ trương tại 2 phường Xuân Lâm và Hải Bình, với tổng diện tích 67,27 ha; trong đó tại phường Hải Bình 18,6 ha và tại phường Xuân Lâm 48,67 ha. Hiện nay, phường Hải Bình đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trên phần diện tích đất được phê duyệt. Tại phường Xuân Lâm hiện đã hoàn thành công tác kiểm kê, xét nguồn gốc đất và đang trình thẩm định phê duyệt phương án đối với phần diện tích 24,5 ha/26 hộ; ban hành quyết định phê duyệt bồi thường GPMB đối với 1,47 ha/30 hộ đất ở.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn, hiện dự án còn gặp một số vướng mắc liên quan tới 0,96 ha/5 hộ được giao đất trái thẩm quyền theo quy định và 22,23 ha/33 hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nuôi trồng thủy sản năm 1994 nhưng chưa đảm bảo về mặt trình tự. UBND thị xã Nghi Sơn đã thành lập đoàn để kiểm tra xác minh, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh các chủ trương liên quan cũng như các sở, ngành tham mưu cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ để có cơ sở triển khai công tác bồi thường GPMB đúng pháp luật.

Cùng với các dự án đầu tư công, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn cũng đang triển khai nhiều dự án đầu tư trực tiếp với số vốn đầu tư lớn. Điển hình như dự án Nhà máy chế tạo cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn tại phường Mai Lâm được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 6/2023 với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng GPMB là 10,2 ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 320 hộ và 1 tổ chức. Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng, xét nguồn gốc đất; UBND thị xã Nghi Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 141 hộ/4,23ha với 7,18 tỷ đồng; hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt phương án đợt 2 cho 128 hộ/3,82ha/6,5 tỷ đồng.

Được biết, theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 5/1/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá, thị xã Nghi Sơn được giao GPMB 59 dự án, với tổng diện tích gần 386,7 ha. Trong số 59 dự án cần GPMB trong năm 2024, có 42 dự án đầu tư công và 17 dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Các dự án được rà soát, phân loại theo thứ tự ưu tiên để tập trung triển khai thực hiện GPMB tại 3 nhóm, gồm: Nhóm các dự án có nguồn vốn đầu tư công lớn, trọng điểm; nhóm các dự án đầu tư hạ tầng của các doanh nghiệp có vai trò tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; nhóm các dự án đầu tư công, dự án quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của thị xã.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trưởng các đơn vị, phòng, ban, đội trong công tác GPMB. Theo đó, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, GPMB đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo đồng thuận cũng như mọi thuận lợi cho công tác GPMB.

Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn cũng yêu cầu UBND các xã, phường có dự án tập trung giải quyết các tranh chấp, kiến nghị của nhân dân về đất đai, tài sản gắn liền trên đất; thực hiện nhiệm vụ xét nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất, xét đối tượng đủ điều kiện tái định cư, điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời hạn theo yêu cầu.

Cùng với đó, địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, lôi kéo, kích động nhân dân, tạo điều kiện cho việc triển khai công tác GPMB được diễn ra thuận lợi./.