Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về công thức giá, thời gian điều hành giá xăng dầu.

Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (1/2). Thời gian áp dụng từ 15h ngày 1/2/2024.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 742 đồng/lít, lên mức 22.913 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 753 đồng/lít lên mức 24.160 đồng/lít. Dầu diezen 0.05S tăng 623 đồng/lít lên mức 20.999 đồng/lít đồng/lít; Dầu hỏa tăng 379 đồng/lít lên mức 20.331đồng/lít. Dầu madút 180CST 3.5S tăng 593 đồng/kg ở mức 16.087 đồng/kg.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, theo đó, dầu diezen không cao hơn 20.999 đồng/lít (tăng 623 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 20.923 đồng/lít (tăng 379 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.087 đồng/kg (tăng 593 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Tại kỳ điều hành này Liên bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá với dầu madút ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diezen và dầu hỏa. Đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/01/2024 và kỳ điều hành ngày 01/02/2024 là: 97,620 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 5,02% so với kỳ trước); 102,594 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,144 USD/thùng, tương đương tăng 4,21% so với kỳ trước); 103,640 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,432 USD/thùng, tương đương tăng 2,40% so với kỳ trước); 105,518 USD/thùng dầu diezen 0,05S (tăng 3,870 USD/thùng, tương đương tăng 3,81% so với kỳ trước); 454,528 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 22,506 USD/tấn, tương đương tăng 5,21% so với kỳ trước)./.