Tại Huyện ủy Tam Dương (Vĩnh Phúc), Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Duy Đông chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ngô Duy Đông nhấn mạnh các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh những vấn đề dư luận quan tam
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ngô Duy Đông nhấn mạnh các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm. (Ảnh: Hoàng Dương)

Trong tháng 9, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện. Các vấn đề báo chí quan tâm, dư luận phản ánh tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp nắm bắt, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét giải quyết và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn, các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực, đảm bảo tính thời sự. Nổi bật là các tin, bài, phóng sự phản ánh đậm nét về Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; lễ khai giảng và các hoạt động chào mừng năm học mới; kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022; công tác đối thoại của các cấp ủy, chính quyền; về thực hiện chuyển đổi số; cải cách hành chính; giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm của các địa phương trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2022; ... Đặc biệt, ngày 3/10/2022, Báo Vĩnh Phúc điện tử đã ra mắt giao diện mới với thiết kế hiện đại, hấp dẫn, phong phú, thuận lợi cho người đọc dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái đa nền tảng của Báo Vĩnh Phúc.

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi địa phương các báo, tạp chí Trung ương và ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều tin, bài thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu nổi bật, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với đông đảo độc giả trong và ngoài nước; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là những thông tin xấu độc trên không gian mạng... tuyên truyền về diễn biến, tình hình dịch Covid-19; một số vấn đề dư luận quan tâm, như: Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; hiện tượng tin bói toán qua mạng; vi phạm an toàn giao thông; tình trạng “ép” khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn; chiêu trò giả mạo công an để lừa gạt người dân...

Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi địa phương các báo, tạp chí Trung ương và ngành tại tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có các tuyến tin, bài, phóng sự thông tin, tuyên truyền về tỉnh, về nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt xử lý vi phạm đất đai, xe quá khổ quá tải; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống... ô nhiễm môi trường do rác thải; công tác đấu thầu ở một số đơn vị, địa phương.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh 9 tháng đầu năm và quý III năm 2022; biểu dương, cổ vũ các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân triển khai thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”

Báo chí cần chủ động nắm bắt thông tin, các vấn đề dư luận quan tâm, đúng định hướng tuyên truyền
Các đại biểu đã đi thăm quan xã điểm nông thôn mới Hoàng Hoa (Tam Dương); Ảnh: Hoàng Dương

Trước đó, các đại biểu đã đi thăm quan xã điểm nông thôn mới Hoàng Hoa (Tam Dương) và nghe lãnh đạo xã Hoàng Hoa, lãnh đạo huyện ủy Tam Dương báo cáo một số thành tựu trong phát triển kinh tế, công tác đảng và các vấn đề tồn tại như quản lý đất đai, thu hút đầu tư...