Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Những năm qua, Cần Thơ đã tăng cường kết nối, trao đổi thông tin về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư, nhà quản lý, viện trường, các tổ chức xúc tiến, các cơ quan hỗ trợ khởi nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp 4.0; phát triển tài sản trí tuệ; mô hình liên kết phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

TP. Cần Thơ đang xây dựng, ban hành phương án, chính sách tài chính hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ. (Ảnh minh họa)

Đầu năm 2022, TP. Cần Thơ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch thực hiện phóng sự hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ và quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin và thuận lợi khi doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thành lập; phát triển liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị.

Đồng thời, TP. Cần Thơ cũng đang thực hiện các chính sách phát triển và đồng bộ thị trường khoa học - công nghệ; xây dựng sàn giao dịch công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại TP. Cần Thơ; tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; thực thi hiệu quả các chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu được cấp chứng nhận, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp với hệ thống các trường, viện, các quỹ đầu tư khởi nghiệp, mạng lưới liên kết các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp, sàn giao dịch công nghệ. Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ đang thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thông qua việc hình thành các tổ chức trung gian khuyến công như: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc… nhằm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ nhằm cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Khai mạc sự kiện triển lãm “Thành tựu khoa học và công nghệ Cần Thơ” trong chuỗi sự kiện “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển”. (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ)

Ngày 30/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ và các sở, ban ngành liên quan tổ chức Triển lãm “Thành tựu khoa học và công nghệ Cần Thơ”, với chủ đề “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”. Sự kiện là một phần quan trọng trong chuỗi sự kiện Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển”. Theo đó, triển lãm bên cạnh mở ra các không gian, gian hàng ấn tượng, đưa khách tham quan tìm hiểu từng bước phát triển của khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo qua các thời kỳ; còn đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn, kết nối, chuyển giao công nghệ sẽ được đẩy mạnh tại triển lãm, góp phần tăng cường liên kết, hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy đạt được một số kết quả ban đầu như nêu trên, nhưng tiềm lực khoa học công nghệ của TP. Cần Thơ còn tồn tại nhiều vấn đề hạn chế như tỷ lệ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến không cao. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trình độ khoa học và công nghệ còn lạc hậu. Trong khi đó, quá trình đổi mới công nghệ diễn ra chậm, chất lượng sản phẩm và năng suất sản xuất của các doanh nghiệp còn khá thấp.

Những giải pháp được đề ra

Xác định được những điểm nghẽn trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các cấp, các ngành TP. Cần Thơ đã đề ra và triển khai đồng bộ một số giải pháp nhằm khắc phục. Theo đó, chính quyền thành phố đã xác định danh mục các công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm hụt nguồn tài nguyên gắn với đánh giá các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm hụt tài nguyên nhằm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ hoặc di dời.

Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm hụt tài nguyên, các cơ quan chức năng không xem xét gia hạn thời gian hoạt động hoặc mở rộng quy mô sản xuất của dự án nếu doanh nghiệp không chuyển đổi công nghệ, giảm thâm hụt lao động (theo quy định Khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư năm 2020). Đồng thời, yêu cầu các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các cam kết cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ cũng đang xây dựng, ban hành phương án, chính sách tài chính hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, bao gồm: (i) Mua lại đất, nhà xưởng của doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu để thu hút dự án mới có công nghệ tiên tiến hơn. (ii) Hoán đổi đất sang các khu công nghiệp khác với điều kiện doanh nghiệp phải tiến hành đổi mới công nghệ. (iii) Mở rộng đối tượng được vay ưu đãi theo Chương trình kích cầu đầu tư; đồng thời, hỗ trợ kết nối giúp các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ trong sản xuất được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các quỹ, tổ chức tài chính trong và ngoài nước. (iv) Hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu được tiếp cận, áp dụng các công nghệ mới, giải pháp mới nhằm tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, giảm thiểu chất thải tại nguồn sản xuất, phát triển sản xuất theo hướng xanh và bền vững./.