ISSN-2815-5823
Duy Khánh, Minh Thành, Phương Thúy, Sơn Hà
Thứ ba, 20h53 04/04/2023

Còn khoảng 800 nghìn tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam

(KDPT) - Uớc tính hiện nay số bom mìn còn sót lại sau chiến tranh Việt Nam khoảng 800 nghìn tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha chiếm 18,31% tổng diện tích của cả nước.

Chiều ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi họp báo “Thông tin về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn 4/4/2023”.

Ngày 4/4 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn, với nhiều sự kiện, hoạt động được tổ chức khắp nơi trên thế giới như một lời cam kết của Liên hợp quốc trong các nỗ lực vì một thế giới không bom mìn và tàn dư của chất nổ sau chiến tranh. Là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, trong nhiều năm qua Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các chiến dịch thu gom, rà phá bom mìn nhằm giải phóng đất đai, phục vụ an sinh cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân của bom mìn.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Phó tổng giám đốc thường trực trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam cho biết: “Sau chiến tranh, Việt Nam rất quan tâm đến việc khắc phục hậu quả bom mìn bao gồm rà phá bom mìn, trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng và tuyên truyền, giáo dục phòng chống tai nạn bom mìn cho nhân dân. Uớc tính hiện nay số bom mìn còn sót lại sau chiến tranh Việt Nam khoảng 800 nghìn tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha chiếm 18,31% tổng diện tích của cả nước. Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại 63 tỉnh, thành phố. Hiện cả nước có trên 7 triệu người khuyết tật, trong đó có hàng vạn người là nạn nhân bom mìn và bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam”.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Trung tâm VNMAC Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.
Phó Tổng Giám đốc Thường trực Trung tâm VNMAC Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Hải Hà. Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: “Về chăm sóc y tế và phục hồi chức năng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó quy định về Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế trong đó có mục tiêu tăng phạm vi và độ bao phủ chi trả bảo hiểm y tế cho người khuyết tật. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 18/11/2021), trong đó tập trung các mục tiêu phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người khuyết tật”.

Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Hà thông tin về chính sách hỗ trợ, tạo sinh kế cho nạn nhân bom mìn.
Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Hà thông tin về chính sách hỗ trợ, tạo sinh kế cho nạn nhân bom mìn.

Cùng với đó, trong buổi họp báo cũng đưa ra kết quả rà phá bom mìn trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 toàn quốc đã khảo sát được diện tích hơn 35.000 ha, rà phá bom mìn được trên 27.000 ha; trong đó các tổ chức quốc tế đã khảo sát được gần 7.000 ha, rà phá bom mìn được 4.800 ha; các đơn vị trong nước đã khảo sát được hơn 28.000 ha; rà phá bom mìn được hơn 22.200 ha.

Về kế hoạch thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn năm 2023 tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như thu thập dữ liệu chuẩn bị báo cáo; triển khai kế hoạch xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; Nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện và triển khai dự án “Hành động bom mìn vì làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” giai đoạn 2023 - 2026; dự án “Hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật rà phá bom mìn”; dự án khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do HALO Trust tài trợ; dự án “Đội quản lý chất lượng trong khắc phục hậu quả bom mìn” và dự án “Bình đẳng giới trong hành động mìn”.

Để hướng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn 4/4/2023, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tiếp tục tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến về cách nhận biết, phòng tránh tai nạn bom mìn. Cuộc thi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 28/05/2024