ISSN-2815-5823
Trung Kiên
Thứ tư, 07h13 19/06/2024

Dự án khu công nghiệp hơn 1.100 tỷ đồng ở Thanh Hóa đổi chủ

(KDPT) - Trước đây dự án được trao cho Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung, nay được điều chỉnh nhà đầu tư thành Công ty TNHH đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 525/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa trước đây là Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung, nay được điều chỉnh thành nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. 

UBND tỉnh Thanh Hóa đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo dự án có đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bảo đảm điều kiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình thực hiện thủ tục về đất đai có liên quan đến dự án. Bố trí đủ chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước cho thị xã Nghi Sơn để đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong quý IV/2024. 

Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án tại các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án…

Công ty TNHH đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn (nhà đầu tư) đảm bảo hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án trong tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong quý IV/2025. Đảm bảo bố trí đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Điều chỉnh quy mô diện tích của dự án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không thể thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng trong khu vực thực hiện dự án. 

Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1635/TTg-KTN ngày 14/9/2016, do Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 247,12 ha, tổng mức đầu tư 1.102 tỷ đồng, địa điểm thực hiện tại xã Tùng Lâm và xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn. /.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/07/2024