ISSN-2815-5823

Gần 2.000 doanh nghiệp địa ốc dừng kinh doanh trong quý I

(KDPT) - Bộ Xây dựng đã công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I. Theo đó, cơ quan này đánh giá thị trường bất động sản đã có phản ứng tích cực với những chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành. Trong quý I, có 341 doanh nghiệp địa ốc giải thể (tăng 30%) và 1.816 doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 61%) so với cùng kỳ năm trước.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 27/05/2024