ISSN-2815-5823
HỮU MẠNH
Thứ năm, 08h55 13/04/2023

Gần 700 đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam

(KDPT) - Hôm nay (13/4), tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trong toàn thể các cấp Hội.
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trong toàn thể các cấp Hội. Ảnh: Hữu Mạnh

Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, với 23.700 hội viên sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên chi hội và 218 Chi hội trực thuộc. Tổ chức hội có mặt tại hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và báo chí các bộ, ngành, đoàn thể. Hội Nhà báo Việt Nam đại diện cho những người làm công tác báo chí, thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong tác nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, lòng say mê nghề nghiệp cho hội viên; định hướng, giám sát việc tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật báo chí và Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Từ ngày 11 đến ngày 14/4/2023 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022 trong toàn thể các cấp Hội, với những nội dung chính: Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; Nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp Hội trong quản lý, chỉ đạo báo chí và hoạt động Hội, Hướng dẫn các cấp Hội triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023; Trưng bảy chuyên đề 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 có sự tham gia của gần 700 đại biểu, khách mời là các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong cả nước.

Thông qua Hội nghị, các cấp Hội thảo luận, thống nhất, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; Luật Báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo.

Các cấp Hội cũng quán triệt yêu cầu của thực tiễn đối với đổi mới công tác báo chí, chia sẻ các định hướng, chiến lược phát triển, đặc biệt là về chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; thống nhất chương trình hành động hướng đến kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Đề ra mục tiêu phấn đấu, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Hội Nhà báo Việt Nam.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 28/05/2024