Theo Liên bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 22.614 đồng/lít (tăng 249 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng RON95-III không cao hơn 23.929 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.940 đồng/lít (giảm 549 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 22.305 đồng/lít (giảm 448 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.240 đồng/kg (giảm 373 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Trước đó, giá xăng dầu áp dụng tại kỳ điều chỉnh ngày 23.10. Cụ thể, tất cả mặt hàng xăng, dầu đều tăng giá, với mức tăng cao nhất gần 500 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng 458 đồng/lít, lên 22.365 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 469 đồng/lít, lên 23.513 đồng/lít.

Về mặt hàng dầu, giá dầu diesel tăng 79 đồng/lít, lên 22.489 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 289 đồng/lít, lên 22.753 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 375 đồng/kg, lên mốc 16.613 đồng/kg.