Cụ thể, tính tới kỳ khóa sổ 31/8, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết có 645 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu, với số tiền hơn 85 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng công bố danh sách 100 người nộp thuế nợ khó thu công khai lần đầu, với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Hà Nội sẽ dùng biện pháp quyết liệt hơn với các doanh nghiệp
Ảnh minh họa.

Theo danh sách công khai nợ thuế của Cục Thuế Hà Nội có hơn chục doanh nghiệp có số nợ trên 1 tỷ đồng, đứng đầu là Công ty Cổ phần Danh Khôi miền Bắc nợ 6,3 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nợ hơn 5,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại UK Việt Nam nợ 4,26 tỷ đồng; Công ty Cổ phần phát triển Anstcom Việt Nam nợ 4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Mxgroup nợ 3,25 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng nợ 2,69 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Kết nối Việt nợ 2,38 tỷ đồng; Công ty TNHH một Ngôi sao Thông minh Việt Nam nợ 2,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Samurai nợ thuế hơn 2 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số nợ thuế từ 1-2 tỷ đồng như: Công ty Cổ phần phát triển máy Xây dựng Việt Nam nợ 1,85 tỷ đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ Pháp Việt nợ gần 1,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Sơn Epoxy Việt Lâm nợ 1,78 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây dựng công trình 507 nợ 1,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin và Truyền thông nợ 1,27 tỷ đồng.

Cục thuế TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này xác định công tác công tác quản lý nợ thuế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, Cục Thuế TP Hà Nội luôn chú trọng việc xây dựng phương án xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để có giải pháp thu, xử lý nợ hiệu quả, hợp lý; đảm bảo công tác quản lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng được thực hiện đồng bộ, nhất quán, đáp ứng mục tiêu công bằng xã hội giữa các đối tượng nộp thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương, với các sở ban ngành áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định đối với các đơn vị nợ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, Cục Thuế TP. Hà Nội thường xuyên đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ trên địa bàn.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế TP. Hà Nội cảnh báo: "Các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn".