Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình đã ôn lại những chặng đường phát triển của ngành Du lịch Việt Nam trong suốt những năm qua. Sau 63 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, đan xen giữa khó khăn và cơ hội. Trong quá trình đó hệ thống doanh nghiệp Du lịch Việt Nam đã không ngừng phát triển, đến năm 2019, Việt Nam đã có trên 40.000 doanh nghiệp du lịch, thu hút khoảng 1,5 triệu lao động trực tiếp và khoảng 2,5 triệu lao động gián tiếp; đóng góp 9,2% GDP và đóng góp lan tỏa tới 15% GDP. Chủ tịch HHDL Việt Nam đồng thời cho biết, HHDL Việt Nam được thành lập 12/2002. Đến nay HHDL Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với 6 Hiệp hội chuyên ngành, 2 Hiệp hội vùng và 57 Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố; bao gồm trên 18.000 doanh nghiệp hội viên và trên 20.000 hội viên là cá nhân. HHDL Việt Nam là một trong số các tổ chức xã hội nghề nghiệp có mạng lưới lan tỏa cả nước và có nhiều hoạt động nổi bật cả trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình nhận định: “Du lịch phát triển đã thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác cùng phát triển như giao thông vận tải, công thương…, góp phần quan trọng cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thay đổi diện mạo của nhiều vùng đất, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa. Du lịch phát triển, thúc đẩy giao lưu và hội nhập quốc tế, tăng cường mối quan hệ và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, tạo vị thế ngày một cao của Việt Nam ở nước ngoài. Du lịch thực sự đã trở thành một ngành kinh tế rộng lớn trong cả nước, trong đó có vai trò quan trọng của các doanh nghiệp du lịch”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã khẳng định sự phát triển của ngành Du lịch đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp đến 9,2% GDP khi du lịch đạt đỉnh vào năm 2019. “Sau khủng hoảng đại dịch COVID-19, Du lịch Việt Nam đón tiếp và phục vụ gần 3,5 triệu lượt khách quốc tế, 101,3 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 495.000 tỷ đồng năm 2022. 6 tháng đầu năm 2023, Du lịch Việt Nam đón tiếp và phục vụ 5,5 triệu lượt khách quốc tế, 64 triệu lượt khách nội địa. Điều này đã chứng minh cho niềm tin về sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của Du lịch Việt Nam; đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, khẳng định hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam” - Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhận định.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã ghi nhận sự quan tâm, chủ động của HHDL Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP. “Hội nghị quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP được HHDL Việt Nam tổ chức ngày hôm nay được xem là Hội nghị đầu tiên cụ thể hóa các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Du lịch Việt Nam, hướng tới mục tiêu để ngành du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm theo hướng “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn gian - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” - Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng đồng thời kỳ vọng đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ quán triệt, nắm rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 82/NQ-CP. Trên cơ sở đó cùng chung tay đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới để phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, phát huy tính năng động, sáng tạo; vai trò động lực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đẩy nhanh phục hồi, phát triển của ngành; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, hành động của toàn ngành du lịch, các ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện HHDL Việt Nam cũng đã chia sẻ kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Theo đó, HHDL Việt Nam đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cấu trúc lại doanh nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh; phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với gian đoạn mới. Bên cạn đó, HHDL Việt Nam cũng chú trọng đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt là tăng cường đẩy mạnh các hoạt động liên kết trong kinh doanh du lịch, đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số. Cùng với đó là phát huy vai trò của HHDL việt Nam, phát hiện, tổng hợp ý kiến, đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp du lịch.