ISSN-2815-5823
PV
Thứ sáu, 09h42 21/04/2023

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

(KDPT) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tập trung nghiên cứu, xử lý nội dung liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
\
Sửa đổi luật nhằm mở rộng cơ sở thuế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ảnh minh họa.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hộivề dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023, nội dung đã được cho ý kiến tại phiên họp thứ 22 vừa qua.

Thông báo nêu rõ, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định bổ sung các dự án này vào Chương trình năm 2023, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Với dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự thảo Nghị quyết về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung đồng thời với việc xem xét đề nghị bổ sung các dự án này vào Chương trình kỳ họp thứ 5 tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 và phiên họp thứ 23 (tháng 5/2023).

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung 4 dự án, bao gồm Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản vào Chương trình năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6; bổ sung dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng vào Chương trình năm 2023.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đối với dự án Luật Bản dạng giới - sáng kiến lập pháp của đại biểu Nguyễn Anh Trí, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế làm việc với đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.

Trong đó cần làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh và tên gọi của Luật, nội dung các chính sách, các vấn đề liên quan, thời gian trình, chủ thể trình…, tiếp tục gửi xin ý kiến Chính phủ và Thường trực Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật có ý kiến thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 23 (tháng 5/2023). Giao Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan hỗ trợ đại biểu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đưa vào Chương trình năm 2023, năm 2024.

Việc này nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; trong đó, cần tập trung nghiên cứu, xử lý nội dung liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo đảm kịp thời áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024.

Đối với đề nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, xây dựng Luật Phát triển công nghiệp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, giao lại Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để trình bổ sung vào Chương trình: đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, thông báo nêu rõ.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 29/05/2024