ISSN-2815-5823
VIỆT ANH - THÚY KHANG
Thứ ba, 14h50 12/12/2023

Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

(KDPT) - Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 36 Nghị quyết và 54 Kết luận, trong đó có nhiều nghị quyết, kết luận liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế...

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng

Báo cáo đề dẫn tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nêu rõ, trong gần 40 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế, do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Việt Anh)

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, có những việc chưa từng có tiền lệ. Trên thế giới, đại dịch COVID-19 kéo dài gây hậu quả nặng nề, hầu hết các chuỗi cung ứng bị đứt gãy; lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất, dẫn đến suy giảm tăng trưởng và gia tăng rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ...

Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 36 Nghị quyết và 54 Kết luận, trong đó có nhiều nghị quyết, kết luận liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế...

PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh rằng ở nửa đầu nhiệm kỳ này, việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta.

Ông dẫn chứng Việt Nam là một điểm sáng trong “bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu. Cụ thể, năm 2021, tăng trưởng GDP đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; năm 2022, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại. Dự báo năm 2023, tăng trưởng GDP đạt khoảng trên 5%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp tục đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế

Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ quyết liệt và mạnh mẽ trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Việt Anh)

Theo Thứ trưởng, Bộ Công an đã chủ động đi đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân; phối hợp cung cấp 4.460 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần cải cách tối đa thủ tục hành chính, giảm thiểu tiêu cực.

Về các giải pháp thời gian tới, theo ông Quang, lực lượng công an sẽ tiếp tục đánh giá, nhận diện, dự báo các loại tội phạm mới trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm để triển khai các giải pháp đấu tranh, xử lý, phòng ngừa, ngăn chặn.

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế; đấu tranh quyết liệt với các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, các loại tội phạm hình sự, nhất là băng, nhóm tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuế, “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản.

Tập trung phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực, theo đúng phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Gắn với tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh lành mạnh.

Việc ngăn chặn này nhằm góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. Gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Còn nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới

Các ý kiến cũng đưa ra nhận định, dự báo tình hình thế giới, trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, song cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Do đó, trong bối cảnh mới, đòi hỏi phải phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được; đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII đến nay.

Theo đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế bền vững. Làm rõ những vấn đề đặt ra để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn; nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khơi dậy, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển đồng bộ các loại thị trường.

Hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc, diễn đàn là dịp để các chuyên gia, đại biểu đóng góp xây dựng ý kiến tâm huyết nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 13/07/2024