Được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, chiều ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam, bà Pauline Tarriesis thay mặt LHQ đã ký Văn kiện Khung Chiến lược Hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú và không thường trú của LHQ tại Việt Nam.

 Đại diện hai bên ký kết Văn kiện khung dưới sự chứng kiến của đông đảo đại diện trong nước và quốc tế (Ảnh: Kim Khánh)
Đại diện hai bên ký kết Văn kiện khung dưới sự chứng kiến của đông đảo đại diện trong nước và quốc tế.

Đây là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG). Khung Chiến lược nêu bật cam kết mạnh mẽ chung của hai bên nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Khung hợp tác được ký kết và thực hiện vào thời điểm Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chính phủ cũng đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, cùng với các đối tác phát triển, Liên hợp quốc có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển, giới thiệu những kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định, với Liên hợp quốc, đại dịch đã củng cố niềm tin của tổ chức này về tính ưu việt của sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhấn mạnh nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau được thể hiện thông qua Khung hợp tác là cam kết cơ bản của Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác giữa Liên hợp quốc và các bộ, ngành Việt Nam sẽ giúp thay đổi, đảm bảo Việt Nam có thể tận dụng nguồn lực dân số có khả năng thích ứng cao, cần cù và ngày càng tăng trưởng để thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài cho tất cả mọi người, cùng lúc vẫn bảo vệ được môi trường cho hành tinh.

Nhân dịp này, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam tái khẳng định cam kết của Liên hợp quốc trong việc xây dựng quan hệ đối tác bền chặt giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tập trung vào 4 lĩnh vực phát triển chính là : Lĩnh vực phát triển xã hội bao trùm; Lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường; Lĩnh vực chia sẻ thịnh vượng và Lĩnh vực quản trị và tiếp cận công lý.