ISSN-2815-5823
Trung Kiên
Thứ tư, 10h40 10/04/2024

NCB bàn gì tại ĐHĐCĐ sắp tới?

(KDPT) - Sau một năm kinh doanh, cổ đông NCB chắc chắn mong chờ các giải pháp được đưa ra từ phía Ban lãnh đạo ngân hàng tại ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức tới đây.

Mục tiêu tín dụng tăng trưởng 16,27%, chưa rõ kế hoạch lợi nhuận

Kết thúc năm 2023, Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (mã NVB) cán mốc 1 triệu khách hàng và đạt hơn 96.249 tỷ đồng tổng tải sản, vượt mục tiêu cả năm đã đề ra tại Đại hội Cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng Quản trị ngân hàng cho biết, do khó khăn chung của toàn thị trường cũng như thị trường bất động sản, bảo hiểm, trái phiếu có sự sụt giảm đáng kể, ảnh hưởng đến tâm lý và niềm tin của khách hàng. 

Bên cạnh đó, bối cảnh nội tại của NCB gặp nhiều khó khăn “đặc thù” và vẫn chịu sự giám sát tăng cường của NHNN dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra.

Thu nhập lãi thuần suy giảm do thu nhập từ lãi vay chưa đủ bù chi phí huy động, thu nhập ngoài lãi giảm do ảnh hưởng của thị trường bảo hiểm, trái phiếu… Nguồn thu từ phí và dịch vụ sụt giảm nghiêm trọng do khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là thị trường bất động sản, bảo hiểm, trái phiếu. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng thêm từ việc phát sinh nợ xấu, thu nhập ngoài lãi giảm lớn từ chí phí one - off của việc hủy hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Maplife.

Ngày 13/4 tới, NCB sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Nhiều nội dung quan trọng dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp bao gồm Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023…

Năm nay, NCB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10%, đạt gần 105,9 nghìn tỷ đồng vào cuối năm. Trong đó, cho vay khách hàng dự kiến tăng trưởng 16,27%, đạt hơn 64,3 nghìn tỷ đồng. Huy động khách hàng dự kiến đạt hơn 86 tỷ đồng vào cuối năm, tăng trưởng 7,51%, quy mô khách hàng đạt 1,15 triệu, tăng 15% so với cuối năm 2023. Số dư CASA dự kiến tăng 24% so với 2023, đạt 6.075 tỷ đồng. 

NCB bàn gì tại ĐHĐCĐ sắp tới? - ảnh 1

Ngân hàng không cho biết con số lợi nhuận dự kiến nhưng cam kết dùng toàn bộ nguồn thu để thực hiện nghĩa vụ theo Phương án cơ cấu lại.

Ban lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, năm 2024, công tác xử lý, thu hồi nợ xấu tiếp tục là một trong các mục tiêu trọng tâm, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xử lý nợ theo đúng lộ trình, kế hoạch đặt ra và bám sát lộ trình tại Phương án cơ cấu lại.

Không phân phối lợi nhuận, tiếp tục tăng vốn thêm 6.200 tỷ đồng

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, do kết quả lợi nhuận âm nên ngân hàng dự kiến sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

Cũng tại đại hội lần này, HĐQT NCB sẽ trình cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội đã được thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023 và đã được NHNN chấp thuận.

Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 620 triệu cổ phiếu có thể trong một hoặc nhiều đợt tùy thuộc tình hình thị trường, việc thương lượng và đàm phán với các nhà đầu tư. Thời gian dự kiến phát hành là trong các năm từ 2023 đến 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số đợt chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán trong mỗi đợt phát hành. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư dự kiến là 6.200 tỷ đồng sẽ được sử dụng phần lớn để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (5.300 tỷ), ngoài ra, ngân hàng sẽ dùng 200 tỷ đồng cho cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, 200 tỷ xây dựng nhận diện thương hiệu và 500 tỷ đồng cho công nghệ và chuyển đổi số./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 28/05/2024