ISSN-2815-5823
VIỆT ANH
Thứ tư, 16h59 31/05/2023

Nền tảng H.OIP hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

(KDPT) - Là trung tâm khoa học & công nghệ của cả nước, TP. Hồ Chí Minh luôn lấy nghiên cứu khoa học là nền tảng. Trong những năm qua Thành phố đã ban hành và thực thi nhiều chính sách đa dạng và đồng bộ nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Nền tảng H.OIP thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

H.OIP (Ho Chi Minh City Open Innovation Platform) – Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh được Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh xây dựng và Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo Victory (VIC) là đơn vị triển khai thực hiện.

H.OIP là nơi cung cấp nhiều hơn các quy trình mở, nguồn chia sẻ ý tưởng, kiến thức, cơ hội hợp tác và liên kết, tối ưu hóa nguồn lực của các thành phần trong và ngoài hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nền tảng tập trung phục vụ các chủ thể chính là cơ quan nhà nước, các cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) và các nhà đầu tư.

Chức năng nền tảng H.OIP

Ông Nguyễn Việt Dũng - GĐ Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Nền tảng H.OIP được xây dựng ngoài việc đem lại những lợi ích nhất định cho các thành phần, mặt khác giúp thay đổi tư duy, nhận thức của những người làm việc trong bộ máy nhà nước trong việc tiếp cận với môi trường làm việc năng động trên internet và đặt hiệu quả lên hàng đầu khi làm việc với các đối tác có liên quan bên cạnh cách thức, quy trình truyền thống đã tồn tại và duy trì nhiều năm nay”.

Ông Dũng cho biết nền tảng H.OIP chính là công cụ trung gian để liên kết các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là nơi tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức, để chia sẻ kiến thức và giải quyết vấn đề. Nền tảng là ‘cấu trúc mô-đun bao gồm các thành phần hữu hình và vô hình, tạo điều kiện cho sự tương tác của các thành phần và nguồn lực.

Các nhóm trụ cột chính hướng đến để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Theo đó, 4 trụ cột chính để nền tảng H.OIP được xây dựng trong giai đoạn này sẽ tập trung là: Cơ quan nhà nước, các cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, các Startup và các nhà đầu tư.

Một là, chính quyền hay cơ quan nhà nước với tư cách là chủ thể chi phối và quản lý các hoạt động của nền tảng, có nhiệm vụ cung cấp các chính sách và định hướng của nhà nước về hoạt động đổi mới sáng tạo ở nhiều ngành và lĩnh vực, do đó, thông tin cần phải rõ ràng và xuyên suốt, tạo ra bí quyết, môi trường pháp lý và công cụ cho phép các bên liên quan cộng tác với nhau.

Hai là, các cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, một trong những thành phần trung gian quan trọng không thể thiếu để làm cầu nối, đưa những chính sách nhà nước đến các đối tượng khác trong hệ sinh thái đồng thời là môi trường chính thu hút các nguồn lực xã hội khác để thực hiện các hoạt động ươm tạo và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng và các chuyên gia, cố vấn cần thiết cho sự phát triển của một doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ba là, các Startup, đối tượng thụ hưởng và triển khai trực tiếp các sản phẩm ĐMST, họ không chỉ cần tập trung vào kiến thức và năng lực nội bộ của họ mà thông qua nền tảng này họ có thêm nhiều thông tin khác bên cạnh các hoạt động hỗ trợ và ươm tạo như thông tin bên ngoài từ các đối thủ cạnh tranh và các đối tác để phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Bốn là, các nhà đầu tư (nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư hoặc các tổ chức tài chính), đóng vai trò là nguồn lực tài chính tiếp theo sau nguồn lực từ phía nhà nước, tìm kiếm các doanh nghiệp tiềm năng cho những khoản đầu tư sinh lời và dài hạn là mục tiêu cốt lõi của các nhà đầu tư khi họ đánh giá được sản phẩm và mô hình kinh doanh có giá trị từ các doanh nghiệp. Nền tảng sẽ cung cấp cho nhà đầu tư sự lựa chọn các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đa dạng ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề.

Để H.OIP hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu phát triển phù hợp với xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP. Hồ Chí Minh thì rất cần sự phối hợp triển khai của các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan để nền tảng hoạt động đồng bộ, góp phần hỗ trợ có hiệu quả cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố, góp phần thu hút dòng vốn dịch chuyển của các công ty đa quốc gia hiện đang đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024