ISSN-2815-5823

Sản lượng nông lâm thủy sản lấy lại đà tăng trưởng

(KDPT) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 5/2023, ngành nông nghiệp phát triển ổn định; trong đó có một số lĩnh vực đang phục hồi và tăng trưởng trở lại như: Chăn nuôi, thủy sản...
Sản lượng nông lâm thủy sản tăng.

Sản lượng thủy sản tăng nhẹ

Đối với ngành thủy sản, Tổng cục Thống kê cho biết sản lượng thủy sản tháng 5/2023 ước đạt 783,3 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 566,4 nghìn tấn (tăng 2,2%); tôm đạt 100,3 nghìn tấn (tăng 2%); thủy sản khác đạt 116,6 nghìn tấn (tăng 1,7%).

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 5/2023 ước đạt 421 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 284,5 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm ước đạt 87,6 nghìn tấn, tăng 2,2%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 5/2023 ước đạt 362,3 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết ngư trường thuận lợi cùng với giá xăng, dầu đang ổn định so với năm trước nên hoạt động khai thác có nhiều chuyển biến tích cực.

Diện tích lúa Đông Xuân năm nay giảm 40,2 nghìn ha

Theo Tổng cục Thống kê, vụ lúa đông xuân năm 2023 cả nước gieo cấy được 2.952,1 nghìn ha, bằng 98,7% vụ đông xuân năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.067,3 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.884,8 nghìn ha, bằng 98,5%. Năng suất gieo trồng ước đạt 68,3 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 20,2 triệu tấn, tăng 184,6 nghìn tấn.

Diện tích lúa Đông Xuân năm nay giảm 40,2 nghìn ha so với vụ Đông Xuân năm trước, chủ yếu do chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp phục vụ quá trình đô thị hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ở phía Nam, tính đến trung tuần tháng 5/2023 cơ bản đã thu hoạch xong lúa đông xuân. Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, đến trung tuần tháng 5/2023, các địa phương phía Nam đã gieo trồng được 1.126,7 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97,9% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.035,6 nghìn ha, bằng 97,4%.

Lĩnh vực chăn nuôi, Chăn nuôi trâu, bò trong tháng ổn định. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 5/2023 tăng 2,6% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số bò tăng 1,2%; tổng số trâu giảm 2%; tổng số gia cầm tăng 1,3%.

Sản xuất lâm nghiệp ổn định, thực hiện nghiêm phòng chống cháy rừng

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 97,9 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 41,7 triệu cây, tăng 5,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 6.583,2 nghìn m3, tăng 3,3%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 5/2023 là 332,8 ha, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 88,3 ha, giảm 14,2%; diện tích rừng bị cháy là 244,5 ha, gấp 10,9 lần.

Ngày 22/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện Số: 441/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024