Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn xây dựng nông thôn mới với nhiều kết quả tích cực

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, để việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và đồng tình.

Tuyến đường nông thôn mới tại TX. Ngã Năm. (Ảnh: Trọng Linh/NNVN)

Phải phát động chương trình như một phong trào "cách mạng", thay đổi tư duy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thực hiện tốt các cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng nông thôn mới và phối hợp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả; áp dụng chuyển đổi số, khoa học kỹ thuật tiên tiến đưa vùng nông thôn tiếp tục đổi mới để không ngừng nâng cao mức sống của người dân.

Một xã thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Cù Lao Dung xác định nông nghiệp là một thế mạnh trong phát triển kinh tế, xã hội nông thôn, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Huyện luôn khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng như VNPT money, Mobile money, Viettel money; tạo tài khoản và truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn đăng ký và sử dụng các sàn thương mại điện tử Voso, Postmart để mua bán, quảng bá, giới thiệu sản phẩm…/.

HƯƠNG LAN