ISSN-2815-5823
LÊ THANH
Thứ ba, 08h59 30/05/2023

Thanh Hóa: Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy công việc, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân

(KDPT) - Ngày 29/5 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Hóa: Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy công việc, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân
Ảnh minh họa.

Cụ thể, chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt công tác tham mưu, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các công việc giải quyết thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn, chỉ thị đã nêu ra những hạn chế trong thời gian qua đó là: Chất lượng tham mưu của một số ngành, địa phương, đơn vị có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu; nhiều công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhưng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa đảm bảo theo yêu cầu; người đứng đầu một số ngành, địa phương đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; có trường hợp đẩy việc lên cấp trên hoặc sang các cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, trả lời, hướng dẫn chung chung, không rõ quan điểm, không đúng vấn đề cần được giải quyết; một số cơ quan chủ trì tham mưu, đề xuất chỉ mang tính đối phó, không rõ nội dung, lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình...

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đang làm cản trở sự phát triển của tỉnh, ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng nêu trên, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của UBND tỉnh…

Văn bản, yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị này đến từng cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không giám làm, không giám tham mưu đề xuất trong quá trình giải quyết công việc ở cơ quan đơn vị phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024